کلمات با نشانه ن - حرف نون
فارسی‌آموزی » آموزش الفبای فارسی » نشانه نـ ن
درس

نشانه نـ ن

آموزش خواندن و نوشتن حرف «نون» با صدای «n» و اشکال «نـ ن» در زبان فارسی همراه با تمرین دیکته و روخوانی کلمات و جملات فارسی

آموزش حرف ن در الفبای فارسی

Name: Noon
Sound: n

آشنایی با نشانه «نـ ن» – حرف «ن»

آموزش صدا، اشکال و صدای «ن» در زبان فارسی

آشنایی با طرز نوشتن حرف «نون» نشانه «نـ ن»

سرعت پخش انیمیشن:
آشنایی با طرز نوشتن اشکال و صدای نشانه «ر» (حرف ر)

برای نوشتن نـ غیر آخر از کمی بالاتر از خط زمینه شروع می کنیم به سمت پایین می آییم. وقتی به خط زمینه رسیدیم روی خط زمینه به سمت چپ به مقدار کم جلو می رویم.
برای نوشتن ن آخر، از کمی بالاتر از خط زمینه شروع می کنیم به سمت پایین می آییم، خط زمینه را رد می کنیم و سپس به صورت گرد و منحنی به طوری که یک نیمدایره درست شود به سمت بالا و خط زمینه بر میگردیم.

صدای n «نون» نشانه «نـ ن» در جدول الفبای فارسی

صدای n «نون» نشانه «نـ ن» در جدول الفبای فارسی
جدول الفبا و صدای «ن»

«نون» حرف ۲۷ از حروف الفبای فارسی است که در انتهای جدول الفبا قرار دارد.

تمرین خواندن کلمه های فارسی با نشانه «ن» به کمک تصویر

کلمات و تصاویر تا حرف نون
کلمات و تصاویر تا حرف نون
کلمات و تصاویر تا حرف نون
کلمات و تصاویر تا حرف نون
کلمات و تصاویر تا حرف نون
کلمات و تصاویر تا حرف نون
کلمات و تصاویر تا حرف نون
کلمات و تصاویر تا حرف نون
کلمات و تصاویر تا حرف نون
کلمات و تصاویر تا حرف نون
کلمات و تصاویر تا حرف نون
کلمات و تصاویر تا حرف نون
کلمات و تصاویر تا حرف نون
کلمات و تصاویر تا حرف نون
کلمات و تصاویر تا حرف نون
کلمات و تصاویر تا حرف نون
کلمات و تصاویر تا حرف نون
کلمات و تصاویر تا حرف نون
کلمات و تصاویر تا حرف نون

سریع خوانی کلمات با حروف «آ ب اَ د م س او ت ر ن»

سریع خوانی کلمات فارسی
تمرین خواندن کلمات با نشانه و حرفضاد همراه با تصویر (مصوّر)
کلمات را بخوانید و امتیاز بدهید. اگر در مرحله اول بتوانید بخوانید 5 امتیاز، مرحله دوم 3 امتیاز و مرحله سوم 1 امتیاز.
امتیاز ها را جمع بزنید. دوباره تلاش کنید ببینید می توانید امتیاز بالاتری بگیرید.

دیکته کلمات جاافتاده – حرف «ن»

۲ کلمه نمایش داده می شود با دقت آنها را ببینید
سپس یکی حذف می شود. کلمه جاافتاده را بنویسید.

تمرین خواندن لیست کلمات فارسی تا صدای «ن»

لیست کلمات تا حرف «ن» برای تندخوانی
لیست کلمات تا حرف «ن» برای تندخوانی
لیست کلمات تا حرف «ن» برای تندخوانی
لیست کلمات تا حرف «ن» برای تندخوانی
لیست کلمات تا حرف «ن» برای تندخوانی
لیست کلمات تا حرف «ن» برای تندخوانی
لیست کلمات تا حرف «ن» برای تندخوانی
لیست کلمات تا حرف «ن» برای تندخوانی
لیست کلمات تا حرف «ن» برای تندخوانی
لیست کلمات تا حرف «ن» برای تندخوانی
لیست کلمات تا حرف «ن» برای تندخوانی
لیست کلمات تا حرف «ن» برای تندخوانی
لیست کلمات تا حرف «ن» برای تندخوانی
لیست کلمات تا حرف «ن» برای تندخوانی
لیست کلمات تا حرف «ن» برای تندخوانی
لیست کلمات تا حرف «ن» برای تندخوانی
لیست کلمات تا حرف «ن» برای تندخوانی
لیست کلمات تا حرف «ن» برای تندخوانی
لیست کلمات تا حرف «ن» برای تندخوانی
لیست کلمات تا حرف «ن» برای تندخوانی
لیست کلمات تا حرف «ن» برای تندخوانی
لیست کلمات تا حرف «ن» برای تندخوانی
لیست کلمات تا حرف «ن» برای تندخوانی

لیست کلمات را از راست به چپ ← و از بالا به پایین ↓ بخوانید

تمرین خواندن جملات فارسی تا حرف «ن» (اَ آ ب د م س او ت ر ن)

جملات فارسی تا حرف «ن»
جملات فارسی تا حرف «ن»
جملات فارسی تا حرف «ن»
جملات فارسی تا حرف «ن»
جملات فارسی تا حرف «ن»
جملات فارسی تا حرف «ن»
جملات فارسی تا حرف «ن»
جملات فارسی تا حرف «ن»
جملات فارسی تا حرف «ن»
جملات فارسی تا حرف «ن»
جملات فارسی تا حرف «ن»
جملات فارسی تا حرف «ن»
جملات فارسی تا حرف «ن»
جملات فارسی تا حرف «ن»

جملات فارسی تا حرف «ن»
جملات فارسی تا حرف «ن»
جملات فارسی تا حرف «ن»
جملات فارسی تا حرف «ن»
جملات فارسی تا حرف «ن»
جملات فارسی تا حرف «ن»
جملات فارسی تا حرف «ن»
جملات فارسی تا حرف «ن»
جملات فارسی تا حرف «ن»
جملات فارسی تا حرف «ن»
جملات فارسی تا حرف «ن»
جملات فارسی تا حرف «ن»
جملات فارسی تا حرف «ن»
جملات فارسی تا حرف «ن»
جملات فارسی تا حرف «ن»
جملات فارسی تا حرف «ن»
جملات فارسی تا حرف «ن»
جملات فارسی تا حرف «ن»
جملات فارسی تا حرف «ن»
جملات فارسی تا حرف «ن»
جملات فارسی تا حرف «ن»
جملات فارسی تا حرف «ن»

جملات فارسی را از راست به چپ ← بخوانید.

گزارش خطا، ارسال نظر، سوال یا پیشنهاد
برای پاسخگویی از طریق ایمیل