کلمات فارسی با نشانه اَ
فارسی‌آموزی » آموزش الفبای فارسی » نشانه اَ ــَـ
درس

نشانه اَ ــَـ

آموزش خواندن و نوشتن نشانه «اَ َ» با صدای a در زبان فارسی همراه با تمرین دیکته و روخوانی کلمات و جملات فارسی

طرز نوشتن حرف الف (آ ا)

طرز نوشتن حرف الف (آ ا)
انیمیشن چگونگی دست نویسی شکل‌های مختلف حرف الف در زبان فارسی

هر گاه در زبان فارسی، در اوّل بخش صدای آ بشنویم. از بالای خط زمینه خطی راست را تا روی خط زمینه پایین می کشیم سپس از راست به چپ بر روی آن علامت مد را میگذاریم.

هرگاه صدای دوم در یک بخش از کلمه صدای ا باشد، اگر نشانه اوّل در زیر خط زمینه تمام شده باشد (نشانه‌های د ذ ر ز و)، از بالای خط زمینه، خطی راست به پایین تا روی خط زمینه می کشیم.

هر گاه صدای دوم در یک بخش از کلمه صدای ا باشد، اگر نشانه اوّل در آن بخش بر روی خط زمینه تمام شده باشد خطی راست از روی خط زمینه به سمت بالا می کشیم.

گزارش خطا، ارسال نظر، سوال یا پیشنهاد
برای پاسخگویی از طریق ایمیل