چهار شکل نشانه اه در زبان فارسی
فارسی‌آموزی » آموزش الفبای فارسی » نشانه اِ ـِ ـه ه
درس

نشانه اِ ـِ ـه ه

آموزش خواندن و نوشتن صدای «اه» با صدای «e» و اشکال « اِ ـِ ـه ه» در زبان فارسی همراه با تمرین دیکته و روخوانی کلمات و جملات فارسی

چهار شکل اِ در زبان فارسی
اِ اوَل
ــِ دوم
ـه آخر چسبان
ه آخر تنها

آشنایی با نشانه «اِ ــِـ ـه ه» – صدای «اه»

آموزش صدا، اشکال و صدای «ز» در زبان فارسی

آشنایی با طرز نوشتن نشانه «اِ ـه ه»

سرعت پخش انیمیشن:
آشنایی با طرز نوشتن اشکال و صدای نشانه «اِ ـه ه» (صدای اه)

تمرین خواندن کلمه های فارسی با صدای «اِ ـه ه» به کمک تصویر

تصویر و کلمه فارسی با صدای اِ ـه ه
تصویر و کلمه فارسی با صدای اِ ـه ه
تصویر و کلمه فارسی با صدای اِ ـه ه
تصویر و کلمه فارسی با صدای اِ ـه ه
تصویر و کلمه فارسی با صدای اِ ـه ه
تصویر و کلمه فارسی با صدای اِ ـه ه
تصویر و کلمه فارسی با صدای اِ ـه ه
تصویر و کلمه فارسی با صدای اِ ـه ه
تصویر و کلمه فارسی با صدای اِ ـه ه
تصویر و کلمه فارسی با صدای اِ ـه ه
تصویر و کلمه فارسی با صدای اِ ـه ه
تصویر و کلمه فارسی با صدای اِ ـه ه
تصویر و کلمه فارسی با صدای اِ ـه ه

سریع خوانی کلمات تا صدای «اِ ـه ه»

سریع خوانی کلمات فارسی
تمرین خواندن کلمات با نشانه و حرفضاد همراه با تصویر (مصوّر)
کلمات را بخوانید و امتیاز بدهید. اگر در مرحله اول بتوانید بخوانید 5 امتیاز، مرحله دوم 3 امتیاز و مرحله سوم 1 امتیاز.
امتیاز ها را جمع بزنید. دوباره تلاش کنید ببینید می توانید امتیاز بالاتری بگیرید.

دیکته کلمات جاافتاده – صدای «اِ ـه ه»

۲ کلمه نمایش داده می شود با دقت آنها را ببینید
سپس یکی حذف می شود. کلمه جاافتاده را بنویسید.

تمرین خواندن لیست کلمات فارسی تا صدای «اِ ـه ه»

لیست کلمات مشابه تا صدای «اِ ـه ه»
لیست کلمات مشابه تا صدای «اِ ـه ه»
لیست کلمات مشابه تا صدای «اِ ـه ه»
لیست کلمات مشابه تا صدای «اِ ـه ه»
لیست کلمات مشابه تا صدای «اِ ـه ه»

لیست کلمات را از راست به چپ ← و از بالا به پایین ↓ بخوانید

تمرین خواندن جملات فارسی تا صدای «اِ» (اَ آ ب د م س او ت ر ن ای ز اِ)

جملات فارسی تا صدای «اِ ـه ه»
جملات فارسی تا صدای «اِ ـه ه»
جملات فارسی تا صدای «اِ ـه ه»
جملات فارسی تا صدای «اِ ـه ه»
جملات فارسی تا صدای «اِ ـه ه»
جملات فارسی تا صدای «اِ ـه ه»
جملات فارسی تا صدای «اِ ـه ه»
جملات فارسی تا صدای «اِ ـه ه»
جملات فارسی تا صدای «اِ ـه ه»
جملات فارسی تا صدای «اِ ـه ه»
جملات فارسی تا صدای «اِ ـه ه»
جملات فارسی تا صدای «اِ ـه ه»

جملات فارسی را از راست به چپ ← بخوانید.

گزارش خطا، ارسال نظر، سوال یا پیشنهاد
برای پاسخگویی از طریق ایمیل