کلمه فارسی با ای مستقل
فارسی‌آموزی » آموزش الفبای فارسی » «ای مستقل»
درس

«ای مستقل»

آموزش نشانه «ای مستقل» یا «ای آخر تنها» در کلمات زبان فارسی

چه موقع در کلمات فارسی از ای مستقل یا ای آخر تنها استفاده می کنیم؟

هنگامی که بخواهیم به کلمه ای که در آخر صدای ـه ه داشته باشد، «ای» اضافه کنیم از ای مستقل یا ای آخر تنها استفاده می کنیم. مانند: نامه‌ای – ستاره‌ای- مدرسه‌ای

آشنایی با نشانه «ای مستقل» – ای آخر تنها

ویدیو آموزش «ای مستقل» یا ای آخر تنها

تمرین خواندن لیست کلمات فارسی تا صدای «ای مستقل»

کلمات فارسی با ای مستقل
خواندن لیست کلمات فارسی با ای مستقل
کلمات فارسی با ای مستقل
کلمات فارسی با ای مستقل

لیست کلمات را از راست به چپ ← و از بالا به پایین ↓ بخوانید

گزارش خطا، ارسال نظر، سوال یا پیشنهاد
برای پاسخگویی از طریق ایمیل