چهار شکل صدای ای در زبان فارسی
فارسی‌آموزی » آموزش الفبای فارسی » نشانه ایـ یـ ی ای
درس

نشانه ایـ یـ ی ای

آموزش خواندن و نوشتن صدای «ای» با صدای «i» و اشکال «ایـ یـ ی ای» در زبان فارسی همراه با تمرین دیکته و روخوانی کلمات و جملات فارسی

نشانه «ای» با صدای i، در زبان فارسی به ۴ شکل نوشته می شود.
ایـ اوّل – اوّل کلمه می‌آید
یـ وسط – وسط کلمه می‌آید
ی آخر چسبان – آخر کلمه می‌آید و به حرف قبلی خود می چسبد.
ای آخر تنها – بعد از ـه آخر میاد و در یک بخش تنهاست و قبل و بعدش به چیزی نمی چسبد

آشنایی با نشانه «ایـ یـ ی ای» – صدای «ای»

آموزش صدا، اشکال و صدای «ای» در زبان فارسی

آشنایی با طرز نوشتن نشانه «ای»

سرعت پخش انیمیشن:
آشنایی با طرز نوشتن اشکال و صدای نشانه «یـ ی» (حرف ای)

برای نوشتن «یـ» وسط از کمی بالاتر از خط زمینه شروع می کنیم به سمت پایین می آییم. وقتی به خط زمینه رسیدیم روی خط زمینه به سمت چپ به مقدار کم جلو می رویم.
برای نوشتن «ی» آخر، از کمی بالاتر از خط زمینه شروع می کنیم به صورت اوریب به سمت پایین و چپ می رویم، خط زمینه را رد می کنیم و سپس در زیر خط زمینه به صورت گرد و منحنی به طوری که یک نیمدایره درست شود به سمت بالا و خط زمینه بر میگردیم.

تمرین خواندن کلمه های فارسی با نشانه «ای» به کمک تصویر

تصویر و کلمه با صدای ای
تصویر و کلمه با صدای ای
تصویر و کلمه با صدای ای
تصویر و کلمه با صدای ای
تصویر و کلمه با صدای ای
تصویر و کلمه با صدای ای
تصویر و کلمه با صدای ای
تصویر و کلمه با صدای ای
تصویر و کلمه با صدای ای
تصویر و کلمه با صدای ای
تصویر و کلمه با صدای ای
تصویر و کلمه با صدای ای
تصویر و کلمه با صدای ای
تصویر و کلمه با صدای ای
تصویر و کلمه با صدای ای

سریع خوانی کلمات تا حرف «ای»

سریع خوانی کلمات فارسی
تمرین خواندن کلمات با نشانه و حرفضاد همراه با تصویر (مصوّر)
کلمات را بخوانید و امتیاز بدهید. اگر در مرحله اول بتوانید بخوانید 5 امتیاز، مرحله دوم 3 امتیاز و مرحله سوم 1 امتیاز.
امتیاز ها را جمع بزنید. دوباره تلاش کنید ببینید می توانید امتیاز بالاتری بگیرید.

دیکته کلمات جاافتاده – حرف «ای»

۲ کلمه نمایش داده می شود با دقت آنها را ببینید
سپس یکی حذف می شود. کلمه جاافتاده را بنویسید.

تمرین خواندن لیست کلمات فارسی تا صدای «ای»

لیست کلمات مشابه تا صدای ای
لیست کلمات مشابه تا صدای ای
لیست کلمات مشابه تا صدای ای
لیست کلمات مشابه تا صدای ای
لیست کلمات مشابه تا صدای ای
لیست کلمات مشابه تا صدای ای
لیست کلمات مشابه تا صدای ای
لیست کلمات مشابه تا صدای ای
لیست کلمات مشابه تا صدای ای

لیست کلمات را از راست به چپ ← و از بالا به پایین ↓ بخوانید

تمرین خواندن جملات فارسی تا صدای «ای» (اَ آ ب د م س او ت ر ن ای)

جمله فارسی با نشانه‌های «آ اَ ب د م س او ت ر ن ای»
جمله فارسی با نشانه‌های «آ اَ ب د م س او ت ر ن ای»
جمله فارسی با نشانه‌های «آ اَ ب د م س او ت ر ن ای»
جمله فارسی با نشانه‌های «آ اَ ب د م س او ت ر ن ای»
جمله فارسی با نشانه‌های «آ اَ ب د م س او ت ر ن ای»
جمله فارسی با نشانه‌های «آ اَ ب د م س او ت ر ن ای»
جمله فارسی با نشانه‌های «آ اَ ب د م س او ت ر ن ای»
جمله فارسی با نشانه‌های «آ اَ ب د م س او ت ر ن ای»
جمله فارسی با نشانه‌های «آ اَ ب د م س او ت ر ن ای»
جمله فارسی با نشانه‌های «آ اَ ب د م س او ت ر ن ای»
جمله فارسی با نشانه‌های «آ اَ ب د م س او ت ر ن ای»
جمله فارسی با نشانه‌های «آ اَ ب د م س او ت ر ن ای»
جمله فارسی با نشانه‌های «آ اَ ب د م س او ت ر ن ای»
جمله فارسی با نشانه‌های «آ اَ ب د م س او ت ر ن ای»
جمله فارسی با نشانه‌های «آ اَ ب د م س او ت ر ن ای»
جمله فارسی با نشانه‌های «آ اَ ب د م س او ت ر ن ای»
جمله فارسی با نشانه‌های «آ اَ ب د م س او ت ر ن ای»
جمله فارسی با نشانه‌های «آ اَ ب د م س او ت ر ن ای»
جمله فارسی با نشانه‌های «آ اَ ب د م س او ت ر ن ای»

جملات فارسی را از راست به چپ ← بخوانید.

گزارش خطا، ارسال نظر، سوال یا پیشنهاد
برای پاسخگویی از طریق ایمیل