کلمات فارسی با نشانه بـ ب
فارسی‌آموزی » آموزش الفبای فارسی » نشانه بـ ب
درس

نشانه بـ ب

آموزش خواندن و نوشتن حرف «ب» با صدای b در زبان فارسی همراه با تمرین دیکته و روخوانی کلمات و جملات فارسی

طرز نوشتن نشانه بـ ب در زبان فارسی

طرز نوشتن نشانه بـ ب در زبان فارسی
انیمیشن چگونگی دست نویسی شکل‌های مختلف حرف بـ ب در زبان فارسی

حرف «بـ» اگر به حرف بعدی بچسبد (اوّل یا وسط کلمه)، از کمی بالاتر از خط زمینه شروع می‌شود سپس مقدار کمی روی خط زمینه به سمت چپ کشیده می‌شود.

حرف «ب» اگر به حرف بعدی نچسبد (در آخر کلمه)، از کمی بالاتر از خط زمینه شروع می‌شود، سپس روی خط زمینه، مقدار بیشتری به سمت چپ کشیده می شود آنگاه مجدد مقدار کمی به سمت بالا می‌آید.

نشانه «ب» در جدول الفبا

نشانه «ب» در جدول الفبا
نشانه و حرف ب در جدول الفبای فارسی

خواندن کلمات ب نشانه‌های آ ب

کلمه آب در زبان فارسی
کلمه بابا در زبان فارسی
01_کلمات -اَ - د -ب - آ_2
کلمه آب در زبان فارسی
گزارش خطا، ارسال نظر، سوال یا پیشنهاد
برای پاسخگویی از طریق ایمیل