کلمات فارسی با نشانه ت
فارسی‌آموزی » آموزش الفبای فارسی » نشانه تـ ت
درس

نشانه تـ ت

آموزش خواندن و نوشتن حرف «ت» با صدای t و اشکال «تـ ت» در زبان فارسی همراه با تمرین دیکته و روخوانی کلمات و جملات فارسی

حرف ت (ته) در زبان فارسی دو شکل دارد. اگر به حرف بعدی بچسبد به شکل «تـ» نوشته می شود و هرگاه به حرف بعدی نچسبد (در آخر کلمه) به شکل «ت» نوشته می شود.

آشنایی با نشانه «تـ ت» – حرف «ت»

آموزش صدا، اشکال و صدای «ت» در زبان فارسی

ترکیب صداها با حرف «ت»

نشانه ت و صداهای آ اَ او

آشنایی با طرز نوشتن حرف «ت»

سرعت پخش انیمیشن:
آشنایی با طرز نوشتن اشکال و صدای نشانه تـ ت (حرف ت)

برای نوشتن« تـ » هرگاه به حرف بعدی بچسبد، از کمی بالاتر از خط زمینه به سمت پایین تا روی خط زمینه می آییم. سپس روی خط زمینه به سمت چپ می رویم. بعد حرف بعدی را می نویسیم.

برای نوشتن «ت» هر گاه به حرف بعدی نچسبد (در آخر کلمه)، مانند تـ غیر آخر از بالای خط زمینه شروع می کنیم و تا روی خط زمینه پایین می آییم سپس به سمت چپ خطی بلند می کشیم و در انتها سر آن را به سمت بالا می بریم.

تمرین خواندن کلمه های فارسی با نشانه «ت» به کمک تصویر

کلمه و تصویر با حرف ت
کلمه و تصویر با حرف ت
کلمه و تصویر با حرف ت
کلمه و تصویر با حرف ت
کلمه و تصویر با حرف ت
کلمه و تصویر با حرف ت

سریع خوانی کلمات با حروف «آ ب اَ د م س او ت»

سریع خوانی کلمات با حروف آ ب د اَ م س او ت
تمرین خواندن کلمات با نشانه و حرفضاد همراه با تصویر (مصوّر)
کلمات را بخوانید و امتیاز بدهید. اگر در مرحله اول بتوانید بخوانید 5 امتیاز، مرحله دوم 3 امتیاز و مرحله سوم 1 امتیاز.
امتیاز ها را جمع بزنید. دوباره تلاش کنید ببینید می توانید امتیاز بالاتری بگیرید.

تمرین خواندن لیست کلمات فارسی تا صدای «ت» (اَ آ ب د م س او ت)

Slide1
لیست کلمات با حرف ت (نشانه تـ ت)
لیست کلمات با حرف ت (نشانه تـ ت)
لیست کلمات با حرف ت (نشانه تـ ت)
لیست کلمات با حرف ت (نشانه تـ ت)
لیست کلمات با حرف ت (نشانه تـ ت)
لیست کلمات با حرف ت (نشانه تـ ت)
لیست کلمات با حرف ت (نشانه تـ ت)
لیست کلمات با حرف ت (نشانه تـ ت)
لیست کلمات با حرف ت (نشانه تـ ت)
لیست کلمات با حرف ت (نشانه تـ ت)

لیست کلمات را از راست به چپ ← و از بالا به پایین ↓ بخوانید

تمرین خواندن جملات فارسی تا حرف «ت» (اَ آ ب د م س او ت)

جملات فارسی با حرف ت (نشانه های آ اَ ب د م س او ت)
جملات فارسی با حرف ت (نشانه های آ اَ ب د م س او ت)
جملات فارسی با حرف ت (نشانه های آ اَ ب د م س او ت)
جملات فارسی با حرف ت (نشانه های آ اَ ب د م س او ت)
جملات فارسی با حرف ت (نشانه های آ اَ ب د م س او ت)
جملات فارسی با حرف ت (نشانه های آ اَ ب د م س او ت)
جملات فارسی با حرف ت (نشانه های آ اَ ب د م س او ت)
جملات فارسی با حرف ت (نشانه های آ اَ ب د م س او ت)
جملات فارسی با حرف ت (نشانه های آ اَ ب د م س او ت)
جملات فارسی با حرف ت (نشانه های آ اَ ب د م س او ت)
جملات فارسی با حرف ت (نشانه های آ اَ ب د م س او ت)
جملات فارسی با حرف ت (نشانه های آ اَ ب د م س او ت)
جملات فارسی با حرف ت (نشانه های آ اَ ب د م س او ت)
جملات فارسی با حرف ت (نشانه های آ اَ ب د م س او ت)
جملات فارسی با حرف ت (نشانه های آ اَ ب د م س او ت)
جملات فارسی با حرف ت (نشانه های آ اَ ب د م س او ت)
جملات فارسی با حرف ت (نشانه های آ اَ ب د م س او ت)
جملات فارسی با حرف ت (نشانه های آ اَ ب د م س او ت)
جملات فارسی با حرف ت (نشانه های آ اَ ب د م س او ت)
جملات فارسی با حرف ت (نشانه های آ اَ ب د م س او ت)

جملات فارسی را از راست به چپ ← بخوانید.

گزارش خطا، ارسال نظر، سوال یا پیشنهاد
برای پاسخگویی از طریق ایمیل