آموزش خواندن و نوشتن نشانه د (حرف دال)
فارسی‌آموزی » آموزش الفبای فارسی » نشانه د
درس

نشانه د

آموزش خواندن و نوشتن حرف «د» با صدای d در زبان فارسی همراه با تمرین دیکته و روخوانی کلمات و جملات فارسی

آشنایی با حرف دال – نشانه «د»

معرفی نشانه «د» حرف دال در زبان فارسی

طرز نوشتن نشانه د (حرف دال) در زبان فارسی

حرف دال یک شکل دارد ولی در نوشتار، وقتی که به حرف قبلی بچسبد میتوان کمی آن را متفاوت نوشت.

نشانه د وقتی به حرف قبلی نچسبیده باشد از بالای خط زمینه شروع می شود و به صورت اوریب (کج) کمی به سمت راست کشیده می‌شود. سپس با درست کردن یه زاویه مجدد به سمت چپ کشیده می‌شود.

نشانه د وقتی بعد از حروفی که روی خط زمینه تمام می‌شوند قرار می‌گیرد به حرف قبلی می‌چسبد. از روی خط زمینه شروع می‌شود کمی به سمت بالا می رود و سپس به صورت خط کج یا شیب‌دار به روی خط زمینه باز می‌گردد.

حرف دال در جدول الفبا

حرف دال در جدول الفبا
حرف دال (نشانه د) در جدول الفبا

ترکیب صدا آ با حرف دال

ترکیب صدای آ با حرف دال (نشانه د)
گزارش خطا، ارسال نظر، سوال یا پیشنهاد
برای پاسخگویی از طریق ایمیل