کلمات با نشانه ذ - حرف ذال
فارسی‌آموزی » آموزش الفبای فارسی » نشانه ذ (حرف ذال) – z
درس

نشانه ذ (حرف ذال) – z

آموزش صدا و کلمات با نشانه ذ (حرف ذال) در زبان فارسی

حرف ذال یک شکل دارد و در هرجای کلمه به این شکل نوشته می شود.

نشانه ذ (حرف ذال) در جدول الفبای فارسی
نشانه ذ (حرف ذال) در جدول الفبای فارسی

حرف ذال – معرفی

صدا و نشانه ذ

حرف ذال – طرز نوشتن

طرز نوشتن حرف ذال (نشانه ذ)

نشانه ذ – ترکیب با صداها

ترکیب صداها با حرف ذال

حرف ذال – سریع خوانی کلمات

سریع خوانی کلمات با حرف ذال همراه با تصویر (مصوّر)
کلمات را بخوانید و امتیاز بدهید. اگر در مرحله اول بتوانید بخوانید 5 امتیاز، مرحله دوم 3 امتیاز و مرحله سوم 1 امتیاز.
امتیاز ها را جمع بزنید. دوباره تلاش کنید ببینید می توانید امتیاز بالاتری بگیرید.

نشانه «ذ» و «ز» – حدس کلمه جا افتاده از گروه کلمات

هر گروه از کلمات 15 ثانیه نمایش داده می شود. با دقت آنها را ببینید و به خاطر بسپارید. سپس 15 ثانیه فرصت دارید آنها را بنویسید. دقت کنید در هنگام نمایش کلمات چیزی ننویسید. ویدیو را دوباره پخش کنید و کلمات نوشته شده خود را تصحیح کنید.

حرف ذال – دیکته کلمات جا افتاده

دیکته کلمات جا افتاده با نشانه ذ
جملات نمایش داده شده را با دقت گوش دهید و ببینید،
سپس کلمه های جا افتاده را روی کاغذ بنویسید.
ویدیو را مجدد نمایش دهید و نوشته های خود را تصحیح کنید.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.