کلمات فارسی با نشانه ر
فارسی‌آموزی » آموزش الفبای فارسی » نشانه ر
درس

نشانه ر

آموزش خواندن و نوشتن حرف «ر» با صدای «r» و شکل «ر» در زبان فارسی همراه با تمرین دیکته و روخوانی کلمات و جملات فارسی

آشنایی با نشانه «ر» – حرف «ر»

آموزش صدا، اشکال و صدای «ر» در زبان فارسی

ترکیب صداها با حرف «ر»

نشانه «ر» و صداهای آ اَ او

آشنایی با طرز نوشتن حرف «ر»

سرعت پخش انیمیشن:
آشنایی با طرز نوشتن اشکال و صدای نشانه «ر» (حرف ر)

تمرین خواندن کلمه های فارسی با نشانه «ر» به کمک تصویر

کلمه فارسی با نشانه ر (حرف ر)
کلمه فارسی با نشانه ر (حرف ر)
کلمه فارسی با نشانه ر (حرف ر)
کلمه فارسی با نشانه ر (حرف ر)
کلمه فارسی با نشانه ر (حرف ر)
کلمه فارسی با نشانه ر (حرف ر)
کلمه فارسی با نشانه ر (حرف ر)
کلمه فارسی با نشانه ر (حرف ر)
کلمه فارسی با نشانه ر (حرف ر)
کلمه فارسی با نشانه ر (حرف ر)
کلمه فارسی با نشانه ر (حرف ر)
کلمه فارسی با نشانه ر (حرف ر)
کلمه فارسی با نشانه ر (حرف ر)
کلمه فارسی با نشانه ر (حرف ر)
کلمه فارسی با نشانه ر (حرف ر)
کلمه فارسی با نشانه ر (حرف ر)

سریع خوانی کلمات با حروف «آ ب اَ د م س او ت ر»

سریع خوانی کلمات فارسی
تمرین خواندن کلمات با نشانه و حرفضاد همراه با تصویر (مصوّر)
کلمات را بخوانید و امتیاز بدهید. اگر در مرحله اول بتوانید بخوانید 5 امتیاز، مرحله دوم 3 امتیاز و مرحله سوم 1 امتیاز.
امتیاز ها را جمع بزنید. دوباره تلاش کنید ببینید می توانید امتیاز بالاتری بگیرید.

دیکته کلمات جاافتاده – حرف «ر»

۳ کلمه نمایش داده می شود با دقت آنها را ببینید
سپس یکی حذف می شود. کلمه جاافتاده را بنویسید.

تمرین خواندن لیست کلمات فارسی تا صدای «ر»

لیست کلمات با حرف ر (نشانه ر)
کلمه فارسی با نشانه او
لیست کلمات با حرف ر (نشانه ر)
لیست کلمات تا م_4
لیست کلمات با حرف ر (نشانه ر)
لیست کلمات با حرف ت (نشانه تـ ت)
لیست کلمات با حرف ر (نشانه ر)
کلمه فارسی با نشانه او
لیست کلمات با حرف ر (نشانه ر)
کلمه فارسی با نشانه او

لیست کلمات را از راست به چپ ← و از بالا به پایین ↓ بخوانید

تمرین خواندن جملات فارسی تا حرف «ر» (اَ آ ب د م س او ت ر)

جملات فارسی با حرف ر (نشانه ر)
جملات فارسی با حرف ر (نشانه ر)
جملات فارسی با حرف ر (نشانه ر)
جملات فارسی با حرف ر (نشانه ر)
جملات فارسی با حرف ر (نشانه ر)
جملات فارسی با حرف ر (نشانه ر)
جملات فارسی با حرف ر (نشانه ر)
جملات فارسی با حرف ر (نشانه ر)

جملات فارسی را از راست به چپ ← بخوانید.

گزارش خطا، ارسال نظر، سوال یا پیشنهاد
برای پاسخگویی از طریق ایمیل