آموزش شکل صدای ز در کلمات
فارسی‌آموزی » آموزش الفبای فارسی » نشانه ز
درس

نشانه ز

آموزش خواندن و نوشتن حرف «ز» با صدای «z» و شکل «ز» در زبان فارسی همراه با تمرین دیکته و روخوانی کلمات و جملات فارسی

آشنایی با نشانه «ز» – حرف «ز»

آموزش صدا، اشکال و صدای «ز» در زبان فارسی

ترکیب‌ها با حرف «ز»، نشانه «ز»

نشانه «ز» و صداهای «آ اَ او ای»

آشنایی با طرز نوشتن نشانه «ز»

سرعت پخش انیمیشن:
آشنایی با طرز نوشتن اشکال و صدای نشانه «ز» (حرف ز)

حرف «ز» از خط زمینه شروع می‌شود و به صورت منحنی به زیر خط زمینه می رود. دقت شود که حرف «ز» همیشه زیر خط تمام میشود و به حرف بعدی نمی‌چسبد. در انتها نقطه «ز» گذاشته می شود.

تمرین خواندن کلمه های فارسی با نشانه «ز» به کمک تصویر

تصویر و کلمه فارسی با حرف ز
تصویر و کلمه فارسی با حرف ز
تصویر و کلمه فارسی با حرف ز
تصویر و کلمه فارسی با حرف ز
تصویر و کلمه فارسی با حرف ز
تصویر و کلمه فارسی با حرف ز
تصویر و کلمه فارسی با حرف ز
تصویر و کلمه فارسی با حرف ز
تصویر و کلمه فارسی با حرف ز
تصویر و کلمه فارسی با حرف ز
تصویر و کلمه سوزن
تصویر و کلمه فارسی با حرف ز
تصویر و کلمه فارسی با حرف ز
تصویر و کلمه فارسی با حرف ز
تصویر و کلمه فارسی با حرف ز
تصویر و کلمه فارسی با حرف ز
تصویر و کلمه فارسی با حرف ز
تصویر و کلمه فارسی با حرف ز
تصویر و کلمه فارسی با حرف ز
تصویر و کلمه فارسی با حرف ز
تصویر و کلمه فارسی با حرف ز

سریع خوانی کلمات تا حرف «ز»

سریع خوانی کلمات فارسی
تمرین خواندن کلمات با نشانه و حرفضاد همراه با تصویر (مصوّر)
کلمات را بخوانید و امتیاز بدهید. اگر در مرحله اول بتوانید بخوانید 5 امتیاز، مرحله دوم 3 امتیاز و مرحله سوم 1 امتیاز.
امتیاز ها را جمع بزنید. دوباره تلاش کنید ببینید می توانید امتیاز بالاتری بگیرید.

دیکته کلمات جاافتاده – حرف «ز»

۲ کلمه نمایش داده می شود با دقت آنها را ببینید
سپس یکی حذف می شود. کلمه جاافتاده را بنویسید.

تمرین خواندن لیست کلمات فارسی تا حرف «ز»

لیست کلمات مشابه فارسی با حرف ز
لیست کلمات مشابه فارسی با حرف ز
لیست کلمات مشابه فارسی با حرف ز
لیست کلمات مشابه فارسی با حرف ز
لیست کلمات مشابه فارسی با حرف ز
لیست کلمات مشابه فارسی با حرف ز
لیست کلمات مشابه فارسی با حرف ز
لیست کلمات مشابه فارسی با حرف ز

لیست کلمات را از راست به چپ ← و از بالا به پایین ↓ بخوانید

تمرین خواندن جملات فارسی تا حرف «ز» (اَ آ ب د م س او ت ر ن ای ز)

جمله فارسی تا نشانه ز
جمله فارسی تا نشانه ز
جمله فارسی تا نشانه ز
جمله فارسی تا نشانه ز
جمله فارسی تا نشانه ز
جمله فارسی تا نشانه ز
جمله فارسی تا نشانه ز
جمله فارسی تا نشانه ز
جمله فارسی تا نشانه ز
جمله فارسی تا نشانه ز
جمله فارسی تا نشانه ز
جمله فارسی تا نشانه ز
جمله فارسی تا نشانه ز
جمله فارسی تا نشانه ز
جمله فارسی تا نشانه ز
جمله فارسی تا نشانه ز
جمله فارسی تا نشانه ز
جمله فارسی تا نشانه ز
جمله فارسی تا نشانه ز
جمله فارسی تا نشانه ز
جمله فارسی تا نشانه ز
جمله فارسی تا نشانه ز
جمله فارسی تا نشانه ز
جمله فارسی تا نشانه ز
جمله فارسی تا نشانه ز

جملات فارسی را از راست به چپ ← بخوانید.

گزارش خطا، ارسال نظر، سوال یا پیشنهاد
برای پاسخگویی از طریق ایمیل