فارسی‌آموزی » آموزش الفبای فارسی » نشانه صـ ص (حرف صاد) – s
درس

نشانه صـ ص (حرف صاد) – s

آموزش نوشتن و صدای نشانه ص (حرف صاد) در زبان فارسی

نشانه ص – حرف صاد – صـ غیر آخر – ص آخر

حرف ص – آشنایی با طرز نوشتن حرف صاد

انیمیشن طرز نوشتن حرف صاد غیر آخر و صاد آخر در الفبای فارسی

حرف ص – ترکیب با صداها ـَ ـِ ـُ آ او ای

ترکیب صاد با صداها

حرف ص – جدول الفبای فارسی

حرف صاد در جدول الفبای فارسی
حرف صاد در جدول الفبای فارسی

نشانه ص – تمرین خواندن کلمات با حرف صاد

تمرین خواندن کلمات با نشانه و حرف ص (صاد) همراه با تصویر (مصوّر)
کلمات را بخوانید و امتیاز بدهید. اگر در مرحله اول بتوانید بخوانید 5 امتیاز، مرحله دوم 3 امتیاز و مرحله سوم 1 امتیاز.
امتیاز ها را جمع بزنید. دوباره تلاش کنید ببینید می توانید امتیاز بالاتری بگیرید.

حرف صاد – کلمات گروهی

تمرین دیکته کلمات با س – ص
هر گروه از کلمات 15 ثانیه نمایش داده می شود. با دقت آنها را ببینید و به خاطر بسپارید. سپس 15 ثانیه فرصت دارید آنها را بنویسید. دقت کنید در هنگام نمایش کلمات چیزی ننویسید. ویدیو را دوباره پخش کنید و کلمات نوشته شده خود را تصحیح کنید.

حرف صاد – نشانه ص – دیکته

دیکته کلمات جا افتاده با نشانه ص
جملات نمایش داده شده را با دقت گوش دهید و ببینید،
سپس کلمه های جا افتاده را روی کاغذ بنویسید.
ویدیو را مجدد نمایش دهید و نوشته های خود را تصحیح کنید.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.