کلمات با چهار شکل نشانه ع
فارسی‌آموزی » آموزش الفبای فارسی » نشانه «عـ ـعـ ـع ع»
درس

نشانه «عـ ـعـ ـع ع»

آموزش طرز نوشتن و خواندن نشانه ع (حرف عین) با صدای a e o oo aa i در زبان فارسی

معرفی نشانه «عـ ـعـ ـع ع»

«اسمش عِین، صداش a e o aa oo i»

حرف عین چهار شکل دارد
عـ وقتی به حرف قبلی نچسبد ولی به حرف بعدی بچسبد.
ـعـ وقتی به حرف قبلی و بعدی بچسبد.
ـع وقتی به حرف قبلی بچسبد ولی در آخر کلمه باشد.
ع وقتی به حرف قبلی و بعدی نچسبد.

نشانه «عـ ـعـ ـع ع» در جدول الفبای فارسی

یکی از نشانه ها در جدول الفبای فارسی حرف «عین» است.

انیمیشن طرز نوشتن «عـ ـعـ ـع ع»

سرعت پخش انیمیشن:
آشنایی با طرز نوشتن اشکال نشانه «عـ ـعـ ـع ع» به صورت تحریری

ع مثل …

کلمه‌هایی که با «عـ» شروع می شوند

کلمه با نشانه ع همراه با عکس و تصویر
کلمه با نشانه ع همراه با عکس و تصویر
کلمه با نشانه ع همراه با عکس و تصویر
کلمه با نشانه ع همراه با عکس و تصویر
کلمه با نشانه ع همراه با عکس و تصویر
کلمه با نشانه ع همراه با عکس و تصویر
کلمه با نشانه ع همراه با عکس و تصویر
کلمه با نشانه ع همراه با عکس و تصویر
کلمه با نشانه ع همراه با عکس و تصویر
کلمه با نشانه ع همراه با عکس و تصویر
کلمه با نشانه ع همراه با عکس و تصویر
کلمه با نشانه ع همراه با عکس و تصویر

کلمه هایی که با «ـع ع» تمام می‌شود.

کلمه با نشانه ع همراه با عکس و تصویر
کلمه با نشانه ع همراه با عکس و تصویر
کلمه با نشانه ع همراه با عکس و تصویر
کلمه با نشانه ع همراه با عکس و تصویر

کلمه با نشانه «عـ ـعـ»

کلمه با نشانه ع همراه با عکس و تصویر
کلمه با نشانه ع همراه با عکس و تصویر
کلمه با نشانه ع همراه با عکس و تصویر
کلمه با نشانه ع همراه با عکس و تصویر
کلمه با نشانه ع همراه با عکس و تصویر

سریع خوانی کلمات تا نشانه‌ی «عـ ـعـ ـع ع»

کلمات را بخوانید و امتیاز بدهید.
مرحله ۱ (۵ امتیازی) - کلمه به صورت تحریری
مرحله ۲ (۳ امتیازی): کلمه با اعراب
مرحله ۳ (۱ امتیازی): کلمه به صورت بخش شده
مرحله ۴ (بدون امتیاز): کلمه و تصویر
امتیاز ها را جمع بزنید. دوباره تلاش کنید ببینید می توانید امتیاز بالاتری بگیرید.

نشانه «عـ ـعـ ـع ع» – تمرین خواندن لیست کلمات مشابه و/یا هم آوا

لیست کلمات مشابه با نشانه ع با خط کودک کلاس اول
لیست کلمات مشابه با نشانه ع با خط کودک کلاس اول
لیست کلمات مشابه با نشانه ع با خط کودک کلاس اول
لیست کلمات مشابه با نشانه ع با خط کودک کلاس اول
لیست کلمات مشابه با نشانه ع با خط کودک کلاس اول
لیست کلمات مشابه با نشانه ع با خط کودک کلاس اول
لیست کلمات مشابه با نشانه ع با خط کودک کلاس اول
لیست کلمات مشابه با نشانه ع با خط کودک کلاس اول
لیست کلمات مشابه با نشانه ع با خط کودک کلاس اول
لیست کلمات مشابه با نشانه ع با خط کودک کلاس اول
لیست کلمات مشابه با نشانه ع با خط کودک کلاس اول
لیست کلمات مشابه با نشانه ع با خط کودک کلاس اول

لیست کلمات را از راست به چپ ← و از بالا به پایین ↓ بخوانید

تمرین خواندن جملات تا نشانه «عـ ـعـ ـع ع»

اسلایدهای جملات فارسی با خط کتابی کلاس اول با حروف (اَ آ ب د م س او ت ر ن ای ز اِ ش ی اُ ک و پ گ ف خ ق ل ج هـ چ ژ ص ع)

جمله با نشانه ع با خط کودک کلاس اول
جمله با نشانه ع با خط کودک کلاس اول
جمله با نشانه ع با خط کودک کلاس اول
جمله با نشانه ع با خط کودک کلاس اول
جمله با نشانه ع با خط کودک کلاس اول
جمله با نشانه ع با خط کودک کلاس اول
جمله با نشانه ع با خط کودک کلاس اول
جمله با نشانه ع با خط کودک کلاس اول
جمله با نشانه ع با خط کودک کلاس اول
جمله با نشانه ع با خط کودک کلاس اول
جمله با نشانه ع با خط کودک کلاس اول
جمله با نشانه ع با خط کودک کلاس اول
جمله با نشانه ع با خط کودک کلاس اول
جمله با نشانه ع با خط کودک کلاس اول
جمله با نشانه ع با خط کودک کلاس اول

جملات فارسی را از راست به چپ ← بخوانید.

دیکته شب درس «عـ ـعـ ـع ع» – تمرین کلمات جاافتاده

۳ کلمه نمایش داده می شود با دقت آنها را ببینید
سپس یکی حذف می شود. کلمه جاافتاده را بنویسید.

املا درس «عـ ـعـ ـع ع» – تمرین جملات جاخالی

جمله ای ۱۵ ثانیه نمایش داده می‌شود.
آن را به دقّت بخوانید.
سپس بعضی کلمات حذف می‌شوند.
ظرف ۱۵ ثانیه آنها را بنویسید.
سپس ویدیو را مجدد پخش کنید و دیکته خود را تصحیح کنید.
گزارش خطا، ارسال نظر، سوال یا پیشنهاد
برای پاسخگویی از طریق ایمیل