کلمات با ۴ شکل حرف غین
فارسی‌آموزی » آموزش الفبای فارسی » نشانه «غـ ـغـ ـغ غ»
درس

نشانه «غـ ـغـ ـغ غ»

آموزش خواندن و نوشتن حرف غین (نشانه غ) در زبان فارسی

نشانه «غ» در جدول الفبای فارسی

یکی از نشانه ها در جدول الفبای فارسی حرف «غین» است.

انیمیشن طرز نوشتن «غـ ـغـ ـغ غ»

سرعت پخش انیمیشن:
آشنایی با طرز نوشتن اشکال نشانه «غ» به صورت تحریری

غ مثل …


کلمه با نشانه «غـ ـغـ ـغ غ»

کلمه با نشانه غ به همراه عکس - شکل - تصویر
کلمه با نشانه غ به همراه عکس - شکل - تصویر
کلمه با نشانه غ به همراه عکس - شکل - تصویر
کلمه با نشانه غ به همراه عکس - شکل - تصویر
کلمه با نشانه غ به همراه عکس - شکل - تصویر
کلمه با نشانه غ به همراه عکس - شکل - تصویر
کلمه با نشانه غ به همراه عکس - شکل - تصویر
کلمه با نشانه غ به همراه عکس - شکل - تصویر
کلمه با نشانه غ به همراه عکس - شکل - تصویر
کلمه با نشانه غ به همراه عکس - شکل - تصویر
کلمه با نشانه غ به همراه عکس - شکل - تصویر
کلمه با نشانه غ به همراه عکس - شکل - تصویر
کلمه با نشانه غ به همراه عکس - شکل - تصویر
کلمه با نشانه غ به همراه عکس - شکل - تصویر
کلمه با نشانه غ به همراه عکس - شکل - تصویر
کلمه با نشانه غ به همراه عکس - شکل - تصویر
کلمه با نشانه غ به همراه عکس - شکل - تصویر
کلمه با نشانه غ به همراه عکس - شکل - تصویر

نشانه «غ» – تمرین خواندن لیست کلمات مشابه و/یا هم آوا

کلمات مشابه و هم آوا با نشانه غ - کلاس اول
کلمات مشابه و هم آوا با نشانه غ - کلاس اول
کلمات مشابه و هم آوا با نشانه غ - کلاس اول
کلمات مشابه و هم آوا با نشانه غ - کلاس اول
کلمات مشابه و هم آوا با نشانه غ - کلاس اول
کلمات مشابه و هم آوا با نشانه غ - کلاس اول
کلمات مشابه و هم آوا با نشانه غ - کلاس اول
کلمات مشابه و هم آوا با نشانه غ - کلاس اول
کلمات مشابه و هم آوا با نشانه غ - کلاس اول

لیست کلمات را از راست به چپ ← و از بالا به پایین ↓ بخوانید

سریع خوانی کلمات تا نشانه‌ی «غ»

کلمات را بخوانید و امتیاز بدهید.
مرحله ۱ (۵ امتیازی) - کلمه به صورت تحریری
مرحله ۲ (۳ امتیازی): کلمه با اعراب
مرحله ۳ (۱ امتیازی): کلمه به صورت بخش شده
مرحله ۴ (بدون امتیاز): کلمه و تصویر
امتیاز ها را جمع بزنید. دوباره تلاش کنید ببینید می توانید امتیاز بالاتری بگیرید.

تمرین روخوانی جملات تا نشانه «غ»

اسلایدهای جملات فارسی با خط کتابی کلاس اول با حروف (اَ آ ب د م س او ت ر ن ای ز اِ ش ی اُ ک و پ گ ف خ ق ل ج هـ چ ژ ص ع ذ ث ح ض ط غ)

جمله با نشانه غ - کلاس اول
جمله با نشانه غ - کلاس اول
جمله با نشانه غ - کلاس اول
جمله با نشانه غ - کلاس اول
جمله با نشانه غ - کلاس اول
جمله با نشانه غ - کلاس اول
جمله با نشانه غ - کلاس اول
جمله با نشانه غ - کلاس اول
جمله با نشانه غ - کلاس اول
جمله با نشانه غ - کلاس اول
جمله با نشانه غ - کلاس اول

جملات فارسی را از راست به چپ ← بخوانید.

دیکته شب درس «غ – ق» – تمرین کلمات جاافتاده

۳ کلمه نمایش داده می شود با دقت آنها را ببینید
سپس یکی حذف می شود. کلمه جاافتاده را بنویسید.

املا درس «غ» – تمرین جملات جاخالی

جمله ای ۱۵ ثانیه نمایش داده می‌شود.
آن را به دقّت بخوانید.
سپس بعضی کلمات حذف می‌شوند.
ظرف ۱۵ ثانیه آنها را بنویسید.
سپس ویدیو را مجدد پخش کنید و دیکته خود را تصحیح کنید.
گزارش خطا، ارسال نظر، سوال یا پیشنهاد
برای پاسخگویی از طریق ایمیل