شکل های حرف ف در زبان فارسی
فارسی‌آموزی » آموزش الفبای فارسی » نشانه «فـ ف»
درس

نشانه «فـ ف»

آموزش درس فه (حرف ف با نشانه فـ ف و صدای f) زبان فارسی

معرفی نشانه «فـ ف»

«اسمش فه، صداش f»

حرف «ف» دوشکل دارد:
وقتی به نشانه بعدی بچسبد (اول و وسط کلمه) به شکل «فـ»
وقتی به نشانه بعدی نچسبد (آخر کلمه) به شکل «ف» نوشته می شود.

نشانه «فـ ف» در جدول الفبای فارسی

یکی از نشانه ها در جدول الفبای فارسی حرف «فه» است.

انیمیشن طرز نوشتن «فـ ف»

سرعت پخش انیمیشن:
آشنایی با طرز نوشتن اشکال نشانه «فـ ف» به صورت تحریری

ف مثل …

کلمه‌هایی که با «فـ» شروع می شوند.

کلمه با نشانه ف با عکس و تصویر
کلمه با نشانه ف با عکس و تصویر
کلمه با نشانه ف با عکس و تصویر
کلمه با نشانه ف با عکس و تصویر
کلمه با نشانه ف با عکس و تصویر
کلمه با نشانه ف با عکس و تصویر
کلمه با نشانه ف با عکس و تصویر

کلمه هایی که با «ف» تمام می‌شود. حرف «ف» در آخر کلمه می‌آید. «ف» آخر

کلمه با نشانه ف با عکس و تصویر
کلمه با نشانه ف با عکس و تصویر
کلمه با نشانه ف با عکس و تصویر

دیگر کلمات با «ف»

کلمه با نشانه ف با عکس و تصویر
کلمه با نشانه ف با عکس و تصویر
کلمه با نشانه ف با عکس و تصویر
کلمه با نشانه ف با عکس و تصویر
کلمه با نشانه ف با عکس و تصویر
کلمه با نشانه ف با عکس و تصویر
کلمه با نشانه ف با عکس و تصویر
کلمه با نشانه ف با عکس و تصویر
کلمه با نشانه ف با عکس و تصویر
کلمه با نشانه ف با عکس و تصویر
کلمه با نشانه ف با عکس و تصویر

سریع خوانی کلمات تا نشانه‌ی «ف»

سریع خوانی کلمات فارسی
تمرین خواندن کلمات با نشانه و حرفضاد همراه با تصویر (مصوّر)
کلمات را بخوانید و امتیاز بدهید. اگر در مرحله اول بتوانید بخوانید 5 امتیاز، مرحله دوم 3 امتیاز و مرحله سوم 1 امتیاز.
امتیاز ها را جمع بزنید. دوباره تلاش کنید ببینید می توانید امتیاز بالاتری بگیرید.

تمرین خواندن لیست کلمات مشابه با نشانه «فـ ف»

لیست کلمه‌های مشابه با نشانه ف
لیست کلمه‌های مشابه با نشانه ف
لیست کلمه‌های مشابه با نشانه ف
لیست کلمه‌های مشابه با نشانه ف

لیست کلمات را از راست به چپ ← و از بالا به پایین ↓ بخوانید

تمرین خواندن جملات تا نشانه «ف»

اسلایدهای جملات فارسی با خط تحریری با حروف (اَ آ ب د م س او ت ر ن ای ز اِ ش ی اُ ک و پ گ ف)

جمله با حرف ف با فونت تحریری
جمله با حرف ف با فونت تحریری
جمله با حرف ف با فونت تحریری
جمله با حرف ف با فونت تحریری
جمله با حرف ف با فونت تحریری
جمله با حرف ف با فونت تحریری
جمله با حرف ف با فونت تحریری
جمله با حرف ف با فونت تحریری
جمله با حرف ف با فونت تحریری
جمله با حرف ف با فونت تحریری
جمله با حرف ف با فونت تحریری
جمله با حرف ف با فونت تحریری
جمله با حرف ف با فونت تحریری
جمله با حرف ف با فونت تحریری
جمله با حرف ف با فونت تحریری
جمله با حرف ف با فونت تحریری
جمله با حرف ف با فونت تحریری
جمله با حرف ف با فونت تحریری
جمله با حرف ف با فونت تحریری
جمله با حرف ف با فونت تحریری
جمله با حرف ف با فونت تحریری
جمله با حرف ف با فونت تحریری
جمله با حرف ف با فونت تحریری
جمله با حرف ف با فونت تحریری
جمله با حرف ف با فونت تحریری
جمله با حرف ف با فونت تحریری
جمله با حرف ف با فونت تحریری

جملات فارسی را از راست به چپ ← بخوانید.

دیکته شب درس «ف» – تمرین کلمات جاافتاده

۳ کلمه نمایش داده می شود با دقت آنها را ببینید
سپس یکی حذف می شود. کلمه جاافتاده را بنویسید.

املا درس «ف» – تمرین جملات جاخالی

جمله ای ۱۵ ثانیه نمایش داده می‌شود.
آن را به دقّت بخوانید.
سپس بعضی کلمات حذف می‌شوند.
ظرف ۱۵ ثانیه آنها را بنویسید.
سپس ویدیو را مجدد پخش کنید و دیکته خود را تصحیح کنید.
گزارش خطا، ارسال نظر، سوال یا پیشنهاد
برای پاسخگویی از طریق ایمیل