آموزش خواندن و نوشتن حرف قاف - نشانه ق
فارسی‌آموزی » آموزش الفبای فارسی » نشانه «قـ ق»
درس

نشانه «قـ ق»

آموزش نوشتن و خواندن حرف قاف (نشانه ق) با صدای gh در زبان فارسی

معرفی نشانه «قـ ق»

«اسمش قاف، صداش gh»

حرف «قاف» دوشکل دارد:
وقتی به نشانه بعدی بچسبد (اول و وسط کلمه) به شکل «قـ»
وقتی به نشانه بعدی نچسبد (آخر کلمه) به شکل «ق» نوشته می شود.

نشانه «قـ ق» در جدول الفبای فارسی

یکی از نشانه ها در جدول الفبای فارسی حرف «قاف» است.

انیمیشن طرز نوشتن «قـ ق»

سرعت پخش انیمیشن:
آشنایی با طرز نوشتن اشکال نشانه «قـ ق» به صورت تحریری

ق مثل …

کلمه‌هایی که با «قـ» شروع می شوند («قـ» غیر آخر).

کلمه با نشانه ق - حرف قاف
کلمه با نشانه ق - حرف قاف
کلمه با نشانه ق - حرف قاف
کلمه با نشانه ق - حرف قاف
کلمه با نشانه ق - حرف قاف
کلمه با نشانه ق - حرف قاف
کلمه با نشانه ق - حرف قاف
کلمه با نشانه ق - حرف قاف
کلمه با نشانه ق - حرف قاف
کلمه با نشانه ق - حرف قاف
کلمه با نشانه ق - حرف قاف
کلمه با نشانه ق - حرف قاف
کلمه با نشانه ق - حرف قاف

کلمه هایی که با «ق» تمام می‌شود. حرف «قاف» در آخر کلمه می‌آید («ق» آخر)

کلمه با نشانه ق - حرف قاف
کلمه با نشانه ق - حرف قاف
کلمه با نشانه ق - حرف قاف
کلمه با نشانه ق - حرف قاف
کلمه با نشانه ق - حرف قاف

دیگر کلمات با «قـ» غیر آخر

کلمه با نشانه ق - حرف قاف
کلمه با نشانه ق - حرف قاف
کلمه با نشانه ق - حرف قاف
کلمه با نشانه ق - حرف قاف

نشانه «قـ ق» – تمرین خواندن لیست کلمات مشابه و/یا هم آوا

لیست کلمات مشابه و هم آهنگ با نشانه ق - حرف قاف
لیست کلمات مشابه و هم آهنگ با نشانه ق - حرف قاف
لیست کلمات مشابه و هم آهنگ با نشانه ق - حرف قاف
لیست کلمات مشابه و هم آهنگ با نشانه ق - حرف قاف
لیست کلمات مشابه و هم آهنگ با نشانه ق - حرف قاف

لیست کلمات را از راست به چپ ← و از بالا به پایین ↓ بخوانید

سریع خوانی کلمات تا نشانه‌ی «قـ ق»

کلمات را بخوانید و امتیاز بدهید.
مرحله ۱ (۵ امتیازی) - کلمه به صورت تحریری
مرحله ۲ (۳ امتیازی): کلمه با اعراب
مرحله ۳ (۱ امتیازی): کلمه به صورت بخش شده
مرحله ۴ (بدون امتیاز): کلمه و تصویر
امتیاز ها را جمع بزنید. دوباره تلاش کنید ببینید می توانید امتیاز بالاتری بگیرید.

تمرین خواندن جملات تا نشانه «ق»

اسلایدهای جملات فارسی با خط کتابی کلاس اول با حروف (اَ آ ب د م س او ت ر ن ای ز اِ ش ی اُ ک و پ گ ف خ ق)

جمله با نشانه ق - حرف قاف
جمله با نشانه ق - حرف قاف
جمله با نشانه ق - حرف قاف
جمله با نشانه ق - حرف قاف
جمله با نشانه ق - حرف قاف
جمله با نشانه ق - حرف قاف
جمله با نشانه ق - حرف قاف
جمله با نشانه ق - حرف قاف
جمله با نشانه ق - حرف قاف
جمله با نشانه ق - حرف قاف
جمله با نشانه ق - حرف قاف
جمله با نشانه ق - حرف قاف

جملات فارسی را از راست به چپ ← بخوانید.

دیکته شب درس «قـ ق» – تمرین کلمات جاافتاده

۳ کلمه نمایش داده می شود با دقت آنها را ببینید
سپس یکی حذف می شود. کلمه جاافتاده را بنویسید.

املا درس «قـ ق» – تمرین جملات جاخالی

جمله ای ۱۵ ثانیه نمایش داده می‌شود.
آن را به دقّت بخوانید.
سپس بعضی کلمات حذف می‌شوند.
ظرف ۱۵ ثانیه آنها را بنویسید.
سپس ویدیو را مجدد پخش کنید و دیکته خود را تصحیح کنید.
گزارش خطا، ارسال نظر، سوال یا پیشنهاد
برای پاسخگویی از طریق ایمیل