کلمات فارسی با نشانه میم
فارسی‌آموزی » آموزش الفبای فارسی » نشانه مـ م
درس

نشانه مـ م

آموزش خواندن و نوشتن حرف «میم» با صدای m و اشکال «مـ م» در زبان فارسی همراه با تمرین دیکته و روخوانی کلمات و جملات فارسی

آشنایی با صدا و اشکال نشانه م – حرف میم

آشنایی با صدا و اشکال نشانه م - حرف میم

نشانه م – حرف میم در جدول الفبای فارسی

نشانه م – حرف میم در جدول الفبای فارسی
جایگاه حرف میم در جدول الفبای فارسی

ترکیب صداها با حرف میم

ترکیب صداها با حرف میم - نشانه م

آشنایی با طرز نوشتن حرف میم

سرعت پخش انیمیشن:
آشنایی با طرز نوشتن اشکال و صدای نشانه م (حرف میم)

کلمات و اشکال با آ ب د اَ م

کلمه با آب
کلمه با آ ب
بام
داماد
دام
آدم
دد
بادام
آباد
ماما
بد

خواندن لیست کلمات هم آهنگ تا حرف میم

لیست کلمات تا م
لیست کلمات تا م_4
لیست کلمات تا م
لیست کلمات تا م_1
words_آ ب اَ د_1
words_آ ب اَ د_6
words_آ ب اَ د_9
words_آ ب اَ د_11
words_آ ب اَ د_2
words_آ ب اَ د_10
words_آ ب اَ د_8
words_آ ب اَ د_4
words_آ ب اَ د_7
کلمات با نشانه‌های آ ب د اَ
words_آ ب اَ د_5

سریع خوانی کلمات با آ ب اَ د م

سریع خوانی کلمات با حروف آ ب د اَ م
تمرین خواندن کلمات با نشانه و حرفضاد همراه با تصویر (مصوّر)
کلمات را بخوانید و امتیاز بدهید. اگر در مرحله اول بتوانید بخوانید 5 امتیاز، مرحله دوم 3 امتیاز و مرحله سوم 1 امتیاز.
امتیاز ها را جمع بزنید. دوباره تلاش کنید ببینید می توانید امتیاز بالاتری بگیرید.

دیکته کلمات جا افتاده با حرف میم

کلمات را با دقت بخوانید و به خاطر بسپارید.
سپس یک کلمه جا می افتد، کلمه جا افتاده را حدس بزنید
گزارش خطا، ارسال نظر، سوال یا پیشنهاد
برای پاسخگویی از طریق ایمیل