نشانه چ - کلمات با حرف چ
فارسی‌آموزی » آموزش الفبای فارسی » نشانه «چـ چ»
درس

نشانه «چـ چ»

آموزش صدا و طرز نوشتن نشانه «چـ چ» (حرف چه با صدای ch) در زبان فارسی همراه با تمرین و مثالهایی از کلمات دارای نشانه چ

معرفی نشانه «چـ چ»

«اسمش هه، صداش h»

حرف «چه» ۲ شکل دارد:
وقتی اوّل یا در وسط کلمه بیاد و به حرف بعدی بچسبد، به شکل «چـ» غیر آخر نوشته می‌شود.
وقتی در آخر کلمه باشد و به نشانه بعدی نچسبد، به شکل «چ» آخر نوشته می شود.

نشانه «چـ چ» در جدول الفبای فارسی

یکی از نشانه ها در جدول الفبای فارسی حرف «چه» است.

انیمیشن طرز نوشتن «چـ چ»

سرعت پخش انیمیشن:
آشنایی با طرز نوشتن اشکال نشانه «چه» به صورت تحریری

چ مثل …

کلمه‌هایی که با «چـ» شروع می شوند («چه» غیرآخر).

کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ

کلمه هایی که با «چ» تمام می‌شود. حرف «چ» در آخر کلمه می‌آید («چه» آخر )

کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ

کلمه با نشانه چ

کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ
کلمه با حرف چ

نشانه «چـ چ» – تمرین خواندن لیست کلمات مشابه و/یا هم آوا

لیست کلمات با نشانه هـ
لیست کلمات با نشانه هـ
لیست کلمات با نشانه هـ
لیست کلمات با نشانه هـ
لیست کلمات با نشانه هـ
لیست کلمات با نشانه هـ
لیست کلمات با نشانه هـ
لیست کلمات با نشانه هـ

لیست کلمات را از راست به چپ ← و از بالا به پایین ↓ بخوانید

سریع خوانی کلمات تا نشانه‌ی «چـ چ»

کلمات را بخوانید و امتیاز بدهید.
مرحله ۱ (۵ امتیازی) - کلمه به صورت تحریری
مرحله ۲ (۳ امتیازی): کلمه با اعراب
مرحله ۳ (۱ امتیازی): کلمه به صورت بخش شده
مرحله ۴ (بدون امتیاز): کلمه و تصویر
امتیاز ها را جمع بزنید. دوباره تلاش کنید ببینید می توانید امتیاز بالاتری بگیرید.

تمرین خواندن جملات تا نشانه «چـ چ»

اسلایدهای جملات فارسی با خط کتابی کلاس اول با حروف (اَ آ ب د م س او ت ر ن ای ز اِ ش ی اُ ک و پ گ ف خ ق ل ج هـ چ)

جمله با حرف چ
جمله با حرف چ
جمله با حرف چ
جمله با حرف چ
جمله با حرف چ
جمله با حرف چ
جمله با حرف چ
جمله با حرف چ
جمله با حرف چ
جمله با حرف چ
جمله با حرف چ
جمله با حرف چ

جملات فارسی را از راست به چپ ← بخوانید.

دیکته شب درس «چـ چ» – تمرین کلمات جاافتاده

۳ کلمه نمایش داده می شود با دقت آنها را ببینید
سپس یکی حذف می شود. کلمه جاافتاده را بنویسید.

املا درس «چـ چ» – تمرین جملات جاخالی

جمله ای ۱۵ ثانیه نمایش داده می‌شود.
آن را به دقّت بخوانید.
سپس بعضی کلمات حذف می‌شوند.
ظرف ۱۵ ثانیه آنها را بنویسید.
سپس ویدیو را مجدد پخش کنید و دیکته خود را تصحیح کنید.
گزارش خطا، ارسال نظر، سوال یا پیشنهاد
برای پاسخگویی از طریق ایمیل