کلمات با نشانه ی
فارسی‌آموزی » آموزش الفبای فارسی » نشانه «یـ ی»
درس

نشانه «یـ ی»

آموزش خواندن و نوشتن حرف ی (یه) با صدای «y» و نشانه «یـ ی» در زبان فارسی

آموزش نشانه «یـ ی»

آشنایی با صدا و معرفی اشکال نشانه «یـ ی»

ترکیب‌ صداها با حرف «ی»

ترکیب صداها با نشانه «یـ ی»

انیمیشن طرز نوشتن «یـ ی»

سرعت پخش انیمیشن:
آشنایی با طرز نوشتن اشکال نشانه «یـ ی» به صورت تحریری

نشانه «یـ ی» در جدول الفبای فارسی

حرف «ی» آخرین حرف از حروف الفبای فارسی است

تمرین خواندن لیست کلمات فارسی تا حرف «ی»

لیست کلمات با حرف «ی»
لیست کلمات با حرف «ی»
لیست کلمات با حرف «ی»
لیست کلمات با حرف «ی»
لیست کلمات با حرف «ی»

لیست کلمات را از راست به چپ ← و از بالا به پایین ↓ بخوانید

تمرین خواندن کلمه های فارسی با نشانه‌ی «یـ ی» به کمک تصویر

کلمه و تصویر با حرف «ی»
کلمه و تصویر با حرف «ی»
کلمه و تصویر با حرف «ی»
کلمه و تصویر با حرف «ی»
کلمه و تصویر با حرف «ی»
کلمه و تصویر با حرف «ی»

آموزش «ای مخفی»

آشنایی با «ای مخفی» وقتی که صدای «ای» و حرف «ی» کنار هم قرار می گیرند.

«یـ ی» مثل …

تمرین خواندن کلمات تا حرف «ی»

اسلایدهای کلمات فارسی با حروف (اَ آ ب د م س او ت ر ن ای ز اِ ش ی) با خط کودک

کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمه فارسی تا حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمه فارسی تا حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمه فارسی تا حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمه فارسی تا حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمه فارسی تا حرف «ی»
کلمه فارسی تا حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمه فارسی تا حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمه فارسی تا حرف «ی»
کلمه فارسی تا حرف «ی»

کلمات فارسی را بخوانید.

تمرین خواندن جملات تا حرف «ی»

اسلایدهای جملات فارسی با خط کودک با حروف (اَ آ ب د م س او ت ر ن ای ز اِ ش ی)

جملات فارسی تا حرف «ی»
جملات فارسی تا حرف «ی»
جمله با نشانه ی
جملات فارسی تا حرف «ی»
مادر-می-آید
جمله با نشانه ی
جملات فارسی تا حرف «ی»
جملات فارسی تا حرف «ی»
جملات فارسی تا حرف «ی»
جملات فارسی تا حرف «ی»
جملات فارسی تا حرف «ی»
جمله با نشانه ی
جملات فارسی تا حرف «ی»
جملات فارسی تا حرف «ی»
جملات فارسی تا حرف «ی»
جملات فارسی تا حرف «ی»
جمله با نشانه ی
جمله با نشانه ی
جملات فارسی تا حرف «ی»

جملات فارسی را از راست به چپ ← بخوانید.

سریع خوانی کلمات تا نشانه‌ی «ی»

سریع خوانی کلمات فارسی
تمرین خواندن کلمات با نشانه و حرفضاد همراه با تصویر (مصوّر)
کلمات را بخوانید و امتیاز بدهید. اگر در مرحله اول بتوانید بخوانید 5 امتیاز، مرحله دوم 3 امتیاز و مرحله سوم 1 امتیاز.
امتیاز ها را جمع بزنید. دوباره تلاش کنید ببینید می توانید امتیاز بالاتری بگیرید.

تمرین نوشتن کلمات تا حرف «ی»

اسلایدهای کلمات فارسی با خط تحریری با حروف (اَ آ ب د م س او ت ر ن ای ز اِ ش ی)

کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»

کلمات فارسی را بنویسید.

دیکته کلمات جاافتاده – حرف «ی»

۲ کلمه نمایش داده می شود با دقت آنها را ببینید
سپس یکی حذف می شود. کلمه جاافتاده را بنویسید.

دیکته جملات جاخالی – درس «ی»

جمله ای ۱۵ ثانیه نمایش داده می‌شود.
آن را به دقّت بخوانید.
سپس بعضی کلمات حذف می‌شوند.
ظرف ۱۵ ثانیه آنها را بنویسید.
سپس ویدیو را مجدد پخش کنید و دیکته خود را تصحیح کنید.
گزارش خطا، ارسال نظر، سوال یا پیشنهاد
برای پاسخگویی از طریق ایمیل