صدا و اشکال نشانه ه
فارسی‌آموزی » آموزش الفبای فارسی » حرف هـ ـهـ ـه ه (حرف هـ) – h

حرف هـ ـهـ ـه ه (حرف هـ) – h

هـ دو چشم یا هـ هوّز چهار شکل دارد:
هـ وقتی به حرف بعدیش بچسبد ولی به حرف قبلی نچسبد.
ـهـ وقتی به حرف قبلی و بعدی بچسبد.
ـه وقتی به حرف قبلی بچسبد ولی به حرف بعدی نچسبد.
ه وقتی به حرف قبلی و بعدی نچسبد.

آشنایی با صدا و اشکال نشانه ه (حرف ه هوّز یا ه دوچشم)

نشانه هـ – ترکیب با صداها

ترکیب نشانه هـ با صداها

نشانه هـ – طرز نوشتن

انیمیشن طرز نوشتن ۴ شکل نشانه هـ
انیمیشن طرز نوشتن ۴ شکل نشانه هـ

نشانه هـ – جدول الفبا

حرف هـ در جدول الفبای فارسی
حرف هـ در جدول الفبای فارسی

نشانه هـ – تشخیص سریع کلمات

سریع خوانی کلمات با حرف هـ
تمرین خواندن کلمات با نشانه و حرفضاد همراه با تصویر (مصوّر)
کلمات را بخوانید و امتیاز بدهید. اگر در مرحله اول بتوانید بخوانید 5 امتیاز، مرحله دوم 3 امتیاز و مرحله سوم 1 امتیاز.
امتیاز ها را جمع بزنید. دوباره تلاش کنید ببینید می توانید امتیاز بالاتری بگیرید.

نشانه هـ – دیکته کلمات گروهی

تمرین دیکته کلمات با هـ
هر گروه از کلمات 15 ثانیه نمایش داده می شود. با دقت آنها را ببینید و به خاطر بسپارید. سپس 15 ثانیه فرصت دارید آنها را بنویسید. دقت کنید در هنگام نمایش کلمات چیزی ننویسید. ویدیو را دوباره پخش کنید و کلمات نوشته شده خود را تصحیح کنید.

نشانه هـ – دیکته کلمات جاافتاده

دیکته کلمات جا افتاده با نشانه هـ
جملات نمایش داده شده را با دقت گوش دهید و ببینید،
سپس کلمه های جا افتاده را روی کاغذ بنویسید.
ویدیو را مجدد نمایش دهید و نوشته های خود را تصحیح کنید.