کلمات با نشانه ش
فارسی‌آموزی » دروس » آموزش الفبای فارسی » نشانه شـ ش (حرف شین) – sh

نشانه شـ ش (حرف شین) – sh

حرف شین با صدای sh به دو صورت نوشته می شود
اگر در اوَل یا وسط کلمه بیاد به صورت شـ
وقتی در آخر کلمه بیاد به صورت ش

حرف شین با نشانه ش در جدول الفبای فارسی
حرف شین با نشانه ش در جدول الفبای فارسی

حرف شین – طرز نوشتن

انیمیشن طرز نوشتن نشانه شـ غیر آخر و ش آخر در زبان فارسی
طرز نوشتن نشانه شـ غیر آخر و ش آخر در زبان فارسی

حرف شین – ترکیب با صداها

ترکیب صداها با نشانه ش

دیکته کلمات گروهی س – ش

کلمات جا افتاده با صدای «س» و «ش»
هر گروه از کلمات 15 ثانیه نمایش داده می شود. با دقت آنها را ببینید و به خاطر بسپارید. سپس 15 ثانیه فرصت دارید آنها را بنویسید. دقت کنید در هنگام نمایش کلمات چیزی ننویسید. ویدیو را دوباره پخش کنید و کلمات نوشته شده خود را تصحیح کنید.