کلمات با چهار شکل نشانه ع
فارسی‌آموزی » دروس » آموزش الفبای فارسی » نشانه عـ ـعـ ـع ع (حرف عین) – a e o oo aa i

نشانه عـ ـعـ ـع ع (حرف عین) – a e o oo aa i

حرف عین در زبان فارسی به چهار شکل نوشته می شود.
«عـ» وقتی به حرف قبلی نچسبد ولی به حرف بعدی بچسبد.
«ـعـ» وقتی به حرف قبلی و حرف بعدی بچسبد.
«ـع» وقتی به حرف قبلی بچسبد ولی به حرف بعدی نچسبد (آخر کلمه).
«ع» وقتی به حرف قبلی و بعد نچسبد (آخر کلمه).

آموزش صدا و شکل نشانه ع در زبان فارسی

نشانه ع – جدول الفبا

حرف عین در جدول الفبای فارسی
حرف عین در جدول الفبای فارسی

حرف عین – طرز نوشتن

طرز نوشتن چهار شکل حرف عین
طرز نوشتن عـ – ـعـ – ـع – ع

نشانه ع – ترکیب با صداها

کلمات با ترکیب عین و صداها

حرف عین – سریع خوانی کلمات

سریع خوانی کلمات با حرف عین همراه با تصویر (مصوّر)
کلمات را بخوانید و امتیاز بدهید. اگر در مرحله اول بتوانید بخوانید 5 امتیاز، مرحله دوم 3 امتیاز و مرحله سوم 1 امتیاز.
امتیاز ها را جمع بزنید. دوباره تلاش کنید ببینید می توانید امتیاز بالاتری بگیرید.

حرف عین و الف – کلمات گروهی

هر گروه از کلمات 15 ثانیه نمایش داده می شود. با دقت آنها را ببینید و به خاطر بسپارید. سپس 15 ثانیه فرصت دارید آنها را بنویسید. دقت کنید در هنگام نمایش کلمات چیزی ننویسید. ویدیو را دوباره پخش کنید و کلمات نوشته شده خود را تصحیح کنید.

حرف عین – دیکته کلمات جا افتاده

دیکته کلمات جا افتاده با نشانه ع
جملات نمایش داده شده را با دقت گوش دهید و ببینید،
سپس کلمه های جا افتاده را روی کاغذ بنویسید.
ویدیو را مجدد نمایش دهید و نوشته های خود را تصحیح کنید.