شغال زیرک
فارسی‌آموزی » کتابخوانی » شغال زیرک

شغال زیرک

صفحات: ۸۰-۸۴
موضوع متن: داستان زاغی که برای دفع شر دشمن به سراغ شغال می‌رود.

کلمه ها و ترکیب ها

شغال زیرک
شغال
jackal

حیوانی است با جثه متوسط شبیه گرگ و سگ که حیوانات کوچک تا متوسط را شکار می کند.

زاغ
زاغ
chough

پرنده‌ی سیاه رنگ با نوک و پاهای قرمز

مار
مار
snake

حیوانی بدون دست و پا که روی زمین می خزد و معمولا با نیش زدن دیگر موجودات به آنها حمله یا از خود دفاع می کنند.

صحرا - کویر
صحرا
desert

منطقه ای بسیار گرم و بسیار کم آب که حیوانات و گیاهان بسیار کمی در آن زندگی می کنند و معمولا پوشیده از شن است.

معنی روستا
روستا
village

گروهی از خانه‌ها و ساختمان‌های کنار هم، که تعدادی از آدمها کنار هم زندگی می‌کنند. روستاها کوچکتر از شهر هستند.

لانه آشیانه
آشیانه
nest

خانه یا لانه حیوانات

تپه
تَپّه
hill

برآمدگی روی زمین

معنی باغ
باغ
garden

مجموعه‌ای از درختان کنار هم.

عبارات تازه:

 • مشورت کردن: نظر دیگران را پرسیدن
 • میانه‌شان گرم بود: با هم خیلی دوست بودند.
 • رفیق: دوست
 • دلم خون است: خیلی ناراحتم
 • غمگین: ناراحت
 • اوقاتت تلخ است: خیلی غمگین هستی.
 • دلم خون است: عصبانی و ناراحت هستم.
 • از زندگی سیر می‌شوم: دیگر دوست ندارم زنده باشم.
 • روزگار مرا سیاه کرده: آرامش ندارم.
 • ساده لوح: احمق – نادان – کسی که خوب فکر نمی‌کند.
 • دلشان به حال بچّه زاغ نسوخته: ناراحت و نگران بچه زاغ نیستند.
 • دست روی دست بگذاریم: کارنکنیم.
 • آبادی: جایی که آدمها زندگی می‌کنند.
 • هیاهو: سر و صدا
 • قصد جان او را کرده: می‌خواهد او را بکشد.
 • زیرک: باهوش – کسی که خوب فکر می‌کند.

This quiz is for logged in users only.