کودک هوشیار
فارسی‌آموزی » کتابخوانی » کودک هوشیار

کودک هوشیار

صفحات: ۲۹-۳۳
موضوع متن: داستان سه پیله‌ور که اموالشان توسط دزدان غارت می‌شود.

کلمه ها و ترکیب ها

معنی روستا
آبادی
village, city

جاهایی مثل شهرها و روستاها و مزارع که توسط آدمها آباد شده و دارای امکانات زندگی و خورد و خوراک است.

حمام
حَمّام
bathroom, shower

محلی برای شستشوی سر و بدن

پیله‌ور - فروشنده دوره گرد
پیله‌ور
street seller

فروشنده دوره گردی که اجناس را از جایی یا شهری خریداری می کند و در شهر یا مکان دیگری می‌فروشد.

معنی روستا
روستا
village

گروهی از خانه‌ها و ساختمان‌های کنار هم، که تعدادی از آدمها کنار هم زندگی می‌کنند. روستاها کوچکتر از شهر هستند.

قهوه خانه
قهوه‌خانه
coffee shop

محلی برای صرف چای، قهوه و میان وعده

بنّا
بَنّا
builder

کسی که ساختمان و خانه می‌سازد.

قماربازی
قماربازی
gamble

شرط بندی

شهر
شهر
city

جایی که تعداد زیادی از آدمها کنار هم زندگی می کنند.

امانت گذاشتن
امانت گذاشتن
safe keeping

چیزی را به کسی دادن که از آن، برای ما نگهداری کند.

پیرزن
پیرزن
old woman

زن پیر و سالمند

خرما
خرما
date

میوه ای قهوه‌ای رنگ و بسیار شیرین و مغذی