آموزش خواندن و نوشتن نشانه ل
فارسی‌آموزی » آموزش الفبای فارسی » نشانه لـ ل (حرف لام) – L

نشانه لـ ل (حرف لام) – L

لـ وقتی به حرف بعدی بچسبد.
ل وقتی به حرف بعدی نچسبد.

آشنایی با صدا و اشکال حرف لام (نشانه ل)

حرف لام – طرز نوشتن

طرز نوشتن حرف لام (نشانه ل) در زبان فارسی
انیمیشن طرز نوشتن حرف لام (نشانه ل) در زبان فارسی

حرف لام – ترکیب با صداها

ترکیب حرف لام با صداها

حرف لام – جدول الفبا

حرف لام در جدول الفبای فارسی
حرف طا در جدول الفبای فارسی

حرف لام – خواندن کلمات

سریع خوانی کلمات با حرف لام
تمرین خواندن کلمات با نشانه و حرفضاد همراه با تصویر (مصوّر)
کلمات را بخوانید و امتیاز بدهید. اگر در مرحله اول بتوانید بخوانید 5 امتیاز، مرحله دوم 3 امتیاز و مرحله سوم 1 امتیاز.
امتیاز ها را جمع بزنید. دوباره تلاش کنید ببینید می توانید امتیاز بالاتری بگیرید.

حرف لام – دیکته کلمات گروهی

تمرین دیکته کلمات با ل
هر گروه از کلمات 15 ثانیه نمایش داده می شود. با دقت آنها را ببینید و به خاطر بسپارید. سپس 15 ثانیه فرصت دارید آنها را بنویسید. دقت کنید در هنگام نمایش کلمات چیزی ننویسید. ویدیو را دوباره پخش کنید و کلمات نوشته شده خود را تصحیح کنید.