امتحان – پایان سال – ۴

متن را بخوانید و به سوالها جواب دهید. دانستنی‌هایی درباره‌ی قورباغه قورباغه دوزیست است. این جانور در آب به دنیا می‌آید اما بیشتر عمرش را…