مرغ مینا

مرغ مینا یکی از پرندگان پرطرفدار در جهان است. پرهای زیبای این پرنده و توانایی اش در تقلید گفتار انسان باعث می‌شود افراد زیادی به…