آیه الکرسی

خدایی جز الله نیست. در حدیثی از حضرت علی (ع) می‌خوانیم که پیامبر اکرم (ص) فرمود: «برگزیده‌ی قرآن، سوره‌ی بقره و برگزیده‌ی سوره بقره، آیة…

قاعده – حروف شمسی و قمری

ال شمسی و قمری (( اللام الشمسية واللام القمرية )) ۱۴حرف از حروف الفبای عربی شمسی و ۱۴ حرف قمری میباشند. حروف شمسی: ت س…

سوره عصر

سوره عصر انسان زیانکار یکی از مفسران قرآن میگوید: مفهوم آیه ان الانسان لفی خسر را از یک یخ فروش یاد گرفتم که فریاد می…

قاعده – قلب به میم

احکام نون ساکنه:٣) اقلاب(قلب به میم) اقلاب:  (قلب به میم) کلمه «اقلاب» در لغت به معنای «قلب کردن ، تبدیل نمودن ، دگرگون کردن» آمده…

سوره قدر

سوره قدر سوره قدر شبی که از هزار ماه بهتر است. در یکی از شبهای ماه مبارک رمضان، قرآن کریم یک باره بر رسول گرامی…

قاعده – یَرمَلون

حروف یرملون ( علوم قرآنی ) : حروف دارای ادغام پس از تنوین و نون ساکن هرگاه یکی از حروف ی، ر، م، ل، و، ن…

سوره نصر

سوره نصر فتح مکه بعد از صلح حدیبیه، مشرکان مکّه صلح نامه را نادیده گرفتند و بعضی از هم پیمانان پیامبر (ص) را تحت فشار…

حروف قلقله – تجوید

قلقله به معنی حرکت مختصر حرف ساکن می باشد. صفت قلقله، به پنج حرف ( ق ط ب ج د ) تعلق دارد. این حروف…