فارسی ۱ – اندیشه

محتوای دوره

باز کردن همه
ترم پاییز
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱ – ۶ اکتبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۳ – ۲۰ اکتبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
ترم زمستان
ترم بهار
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل است

دوره شامل

  • 24 جلسه
  • 343 فعالیت‌