فارسی ۱ – شاپرک

محتوای دوره

باز کردن همه
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱ – ۶ مارس
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۳ – ۲۰ مارس
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل است

دوره شامل

  • 3 جلسه
  • 7 فعالیت‌