فارسی ۴ – ستاره

محتوای دوره

باز کردن همه
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱ – ۷ نوامبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲ – ۱۴ نوامبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۳ – ۲۱ نوامبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۴ – ۲۸ نوامبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل است

دوره شامل

  • 4 جلسه
  • 4 فعالیت‌