محتوای دوره

باز کردن همه
ترم پاییز - شروع ۱۲ اکتبر
محتوای جلسه
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
محتوای جلسه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل است

دوره شامل

  • 12 جلسه
  • 15 فعالیت‌