قرآن – قواعد روخوانی

قواعد تجوید و روخوانی قرآن کریم

قواعد روخوانی قرآن مجید

ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل است

دوره شامل

  • 1 جلسه
  • 9 فعالیت‌