محتوای دوره

باز کردن همه
ترم پاییز - شروع ۱ اکتبر
محتوای جلسه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
محتوای جلسه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
محتوای جلسه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
ترم زمستان
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل است

دوره شامل

  • 15 جلسه
  • 20 فعالیت‌