قرآن – شکیبا – ۲۲

محتوای دوره

باز کردن همه
ترم پاییز - شروع ۱ اکتبر
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۴ – ۲۵ اکتبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۵ – ۲۹ اکتبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۶ – ۵ نوامبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۷ – ۱۲ نوامبر
0% تکمیل شده 0/3 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۸ – ۲۶ نوامبر
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۹ – ۳ دسامبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۰ – ۱۰ دسامبر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۱ – ۱۷ دسامبر – آخرین جلسه ترم پاییز
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
ترم زمستان
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۲ – ۱۴ ژانویه
0% تکمیل شده 0/3 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۳ – ۲۱ ژانویه
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۴ – ۲۸ ژانویه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۶ – ۱۱ فوریه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۱۸ – ۲۵ فوریه
0% تکمیل شده 0/3 مرحله
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۲۲ – ۲۵ مارس
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
ترم بهار - شروع ۲۷ آوریل
تمرین‌‌ها و بازی‌های جلسه ۳۲ – ۲۲ ژوئن – جلسه آخر
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل است

دوره شامل

  • 33 جلسه
  • 77 فعالیت‌