محتوای دوره

باز کردن همه
ترم پاییز - شروع ۱ اکتبر
محتوای جلسه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
محتوای جلسه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
محتوای جلسه
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
ترم زمستان
محتوای جلسه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
محتوای جلسه
0% تکمیل شده 0/1 مرحله
ترم بهار - شروع ۲۷ آوریل
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل است

دوره شامل

  • 29 جلسه
  • 66 فعالیت‌