طرز نوشتن نشانه سـ س (حرف سین)

انیمیشن طرز نوشتن حرف سین (س)

برای نوشتن حرف سین، وقتی به حرف بعدی خودش بچسبد، مانند باقی حروف فارسی از سمت راست کمی بالاتر از خط زمینه شروع به سمت خط زمینه پایین می آییم به طوری که سه دندانه روی خط زمینه نوشته شود در انتها بر روی خط زمینه حرف سـ را تمام می کنیم.

برای نوشتن حرف سین، هنگامی که به حرف بعدی نچسبد (در آخر کلمه) ابتدا مانند سـ غیر آخر آن را شروع می کنیم ولی بعد از دو دندانه از خط زمینه پایین می‌رویم و یک نیم دایره درست میکنیم و مجدد به خط زمینه باز می‌گردیم.

اسکرول به بالا
اسکرول به بالا