تمرین دیکته شب از درس «واو» – کلمات جاافتاده

۲ کلمه نمایش داده می شود با دقت آنها را ببینید
سپس یکی حذف می شود. کلمه جاافتاده را بنویسید.

اسکرول به بالا
اسکرول به بالا