نشانه او و

کلمات فارسی با نشانه او

آموزش خواندن و نوشتن صدای «او» با صدای ooo و اشکال «او و» در زبان فارسی همراه با تمرین دیکته و روخوانی کلمات و جملات فارسی

محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/9 مرحله
آموزش صدا، اشکال و صدای «او» در زبان فارسی
انیمیشن نوشتن نشانه او در زبان فارسی

انیمیشن چگونگی نوشتن «و» در زبان فارسی

ترکیب حروف با صدای «او»

سریع خوانی کلمات با حروف آ ب د اَ م س او
تمرین خواندن کلمات با نشانه و حرفضاد همراه با تصویر (مصوّر)
کلمات را بخوانید و امتیاز بدهید. اگر در مرحله اول بتوانید بخوانید 5 امتیاز، مرحله دوم 3 امتیاز و مرحله سوم 1 امتیاز.
امتیاز ها را جمع بزنید. دوباره تلاش کنید ببینید می توانید امتیاز بالاتری بگیرید.

لیست کلمات را از راست به چپ ← و از بالا به پایین ↓ بخوانید

جملات فارسی را از راست به چپ ← بخوانید.

اسکرول به بالا
اسکرول به بالا