نشانه تـ ت

درس نشانه ت
آموزش خواندن و نوشتن حرف «ت» با صدای t و اشکال «تـ ت» در زبان فارسی همراه با تمرین دیکته و روخوانی کلمات و جملات فارسی

حرف ت (ته) در زبان فارسی دو شکل دارد. اگر به حرف بعدی بچسبد به شکل «تـ» نوشته می شود و هرگاه به حرف بعدی نچسبد (در آخر کلمه) به شکل «ت» نوشته می شود.

محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/9 مرحله
آموزش صدا، اشکال و صدای «ت» در زبان فارسی
آشنایی با طرز نوشتن اشکال و صدای نشانه تـ ت (حرف ت)

برای نوشتن« تـ » هرگاه به حرف بعدی بچسبد، از کمی بالاتر از خط زمینه به سمت پایین تا روی خط زمینه می آییم. سپس روی خط زمینه به سمت چپ می رویم. بعد حرف بعدی را می نویسیم.

برای نوشتن «ت» هر گاه به حرف بعدی نچسبد (در آخر کلمه)، مانند تـ غیر آخر از بالای خط زمینه شروع می کنیم و تا روی خط زمینه پایین می آییم سپس به سمت چپ خطی بلند می کشیم و در انتها سر آن را به سمت بالا می بریم.

نشانه ت و صداهای آ اَ او
کلمه و تصویر با حرف ت
کلمه و تصویر با حرف ت
کلمه و تصویر با حرف ت
کلمه و تصویر با حرف ت
کلمه و تصویر با حرف ت
کلمه و تصویر با حرف ت

سریع خوانی کلمات با حروف آ ب د اَ م س او ت
تمرین خواندن کلمات با نشانه و حرفضاد همراه با تصویر (مصوّر)
کلمات را بخوانید و امتیاز بدهید. اگر در مرحله اول بتوانید بخوانید 5 امتیاز، مرحله دوم 3 امتیاز و مرحله سوم 1 امتیاز.
امتیاز ها را جمع بزنید. دوباره تلاش کنید ببینید می توانید امتیاز بالاتری بگیرید.

لیست کلمات با حرف ت (نشانه تـ ت)
لیست کلمات با حرف ت (نشانه تـ ت)
لیست کلمات با حرف ت (نشانه تـ ت)
لیست کلمات با حرف ت (نشانه تـ ت)
لیست کلمات با حرف ت (نشانه تـ ت)
لیست کلمات با حرف ت (نشانه تـ ت)
لیست کلمات با حرف ت (نشانه تـ ت)
لیست کلمات با حرف ت (نشانه تـ ت)
لیست کلمات با حرف ت (نشانه تـ ت)
لیست کلمات با حرف ت (نشانه تـ ت)
Slide1

لیست کلمات را از راست به چپ ← و از بالا به پایین ↓ بخوانید

جملات فارسی با حرف ت (نشانه های آ اَ ب د م س او ت)
جملات فارسی با حرف ت (نشانه های آ اَ ب د م س او ت)
جملات فارسی با حرف ت (نشانه های آ اَ ب د م س او ت)
جملات فارسی با حرف ت (نشانه های آ اَ ب د م س او ت)
جملات فارسی با حرف ت (نشانه های آ اَ ب د م س او ت)
جملات فارسی با حرف ت (نشانه های آ اَ ب د م س او ت)
جملات فارسی با حرف ت (نشانه های آ اَ ب د م س او ت)
جملات فارسی با حرف ت (نشانه های آ اَ ب د م س او ت)
جملات فارسی با حرف ت (نشانه های آ اَ ب د م س او ت)
جملات فارسی با حرف ت (نشانه های آ اَ ب د م س او ت)
جملات فارسی با حرف ت (نشانه های آ اَ ب د م س او ت)
جملات فارسی با حرف ت (نشانه های آ اَ ب د م س او ت)
جملات فارسی با حرف ت (نشانه های آ اَ ب د م س او ت)
جملات فارسی با حرف ت (نشانه های آ اَ ب د م س او ت)
جملات فارسی با حرف ت (نشانه های آ اَ ب د م س او ت)
جملات فارسی با حرف ت (نشانه های آ اَ ب د م س او ت)
جملات فارسی با حرف ت (نشانه های آ اَ ب د م س او ت)

جملات فارسی را از راست به چپ ← بخوانید.

اسکرول به بالا
اسکرول به بالا