محتوای دوره

باز کردن همه
ترم پاییز - شروع ۱ اکتبر
محتوای جلسه
0% تکمیل شده 0/3 مرحله
محتوای جلسه
0% تکمیل شده 0/2 مرحله
ترم زمستان - شروع ۷ ژانویه
ترم بهار
ثبت نام نشده
این دوره در حال حاضر تعطیل است

دوره شامل

  • 26 جلسه
  • 56 فعالیت‌