بازگشت به دوره

آموزش الفبای فارسی با فیلم و بازی

0% تکمیل شده
0/0 مرحله
 1. بخش کردن کلمات
  3 فعالیت‌
 2. نشانه «آ ا»
  2 فعالیت‌
 3. نشانه «بـ ب»
  5 فعالیت‌
 4. نشانه «د»
  1 فعالیت
 5. نشانه «اَ ــَـ»
  6 فعالیت‌
 6. نشانه «مـ م»
  10 فعالیت‌
 7. نشانه «سـ س»
  8 فعالیت‌
 8. نشانه «او و»
  8 فعالیت‌
 9. نشانه «تـ ت»
  7 فعالیت‌
 10. نشانه «ر»
  8 فعالیت‌
 11. نشانه «نـ ن»
  9 فعالیت‌
 12. نشانه «ایـ یـ ی ای»
  7 فعالیت‌
 13. نشانه «ز»
  10 فعالیت‌
 14. نشانه «اِ ـِ ـه ه»
  10 فعالیت‌
 15. «کسره ربط»
  1 فعالیت
 16. نشانه «ای مستقل»
  1 فعالیت
 17. نشانه «شـ ش»
  5 فعالیت‌
 18. آموزش نشانه «یـ ی»
  9 فعالیت‌
 19. آموزش نشانه «ای مخفی»
 20. نشانه «اُ ـُ»
  8 فعالیت‌
 21. آموزش نشانه «کـ ک»
  7 فعالیت‌
 22. آموزش نشانه «و»
  7 فعالیت‌
 23. آموزش نشانه «پـ پ»
  7 فعالیت‌
 24. آموزش نشانه «گـ گ»
  7 فعالیت‌
 25. نشانه «یِ چسبی» و «ـِ چسبی»
  1 فعالیت
 26. آموزش نشانه «فـ ف»
  5 فعالیت‌
 27. آموزش نشانه «خـ خ»
  5 فعالیت‌
 28. آموزش نشانه «قـ ق»
  5 فعالیت‌
 29. آموزش نشانه «لـ ل»
  9 فعالیت‌
 30. آموزش نشانه «جـ ج»
  5 فعالیت‌
 31. آموزش حرف «هـ ـهـ ـه ه»
  6 فعالیت‌
 32. آموزش نشانه «خوا -> خا»
  5 فعالیت‌
 33. آموزش نشانه «چـ چ»
  6 فعالیت‌
 34. نشانه ـُ استثنا
  5 فعالیت‌
 35. آموزش نشانه «ژ»
  5 فعالیت‌
 36. آموزش نشانه «تشدید»
  5 فعالیت‌
 37. آموزش نشانه «صـ ص»
  5 فعالیت‌
 38. آموزش نشانه «عـ ـعـ ـع ع»
  5 فعالیت‌
 39. نشانه «ذ»
  5 فعالیت‌
 40. آموزش نشانه «ثـ ث»
  5 فعالیت‌
 41. آموزش نشانه «حـ ح»
  5 فعالیت‌
 42. آموزش نشانه «ضـ ض»
  5 فعالیت‌
 43. آموزش نشانه «ط»
  5 فعالیت‌
 44. آموزش نشانه «غـ ـغـ ـغ غ»
  5 فعالیت‌
 45. آموزش نشانه «ظ»
  5 فعالیت‌
 46. آموزش جدول الفبای فارسی
جلسه 1 از 46
در حال پیشرفت

بخش کردن کلمات

YouTube player

آموزش بخش کردن کلمات فارسی با تصویر و صوت و مثال.

فهرست محتوای ویدیوی آموزش بخش کردن کلمات فارسی با فیلم و بازی

00:00 – بخش کردن کلمات
00:20 – بخش کردن کلمات – حرف زدن مثل مانند ربات
01:40 – نمونه هایی از بخش کردن کلمات
03:02 – معرفی بازی‌ها و تمرین‌های سایت فارسی آموزی

این درس از دروس فارسی 1، درباره آموزش بخش کردن کلمات به کودکان است. درس کلمات و بخش‌ها همراه با ویدیویی جذاب و صدای آرام آموزگار برای آموزش بخش کردن کلمات فارسی کلاس اول آماده شده است تا حتی آموزش کلمات به خردسالان هم ممکن باشد! این ویدیو را که در حال حاضر در سایت فارسی‌آموزی به صورت رایگان منتشر شده است، با فرزند دلبند خود ببینید و در مسیر یادگیری زبان شیرین فارسی در کنار او باشید.

آموزش بخش کردن کلمات، اولین قدم برای آموزش الفبای فارسی است.

یادگیری بخش کردن کلمات فارسی، یکی از مراحل یادگیری زبان فارسی است که به کمک روش‌های متعددی می‌توانید بخش کردن کلمات را به کودکان خود بیاموزید. استفاده از تصاویر، فلش کارت‌ها، پکیج‌های صوتی، شعرهای بچگانه، بازی‌های آموزشی، نرم افزارهای آنلاین و یادگیری حروف با بازی همگی جزو روش‌های آموزش بخش کردن کلمات به کودکان هستند. در بخش کردن کلمات، با توجه به اینکه کلمات به اجزا کوچک‌تری تبدیل می‌شوند، اموزش الفبای فارسی بهتر صورت می‌گیرد. 

بخش کردن کلمات با استفاده از زبان رباتی یک روش کمک کننده است

یکی از روش‌های فوق العاده کاربردی و ساده برای آموزش بخش کردن حروف الفبای فارسی، استفاده از زبان ربات گونه است. در این روش، شما خود را به یک ربات تشبیه می‌کنید که برای حرف زدن و‌ خواندن کلمات، صدای خود را بخش بخش می‌کند.

به عنوان مثال کلمه چوپان را اگر بخواهید بخش کنید، به کودک باید با زبان ربات گونه، ابتدا بگویید، چو؛ سپس پان.

کودک در این روش، می‌آموزد که کلمه چوپان از دو بخش چو و پان تشکیل شده است که این کلمه، دو بخشی است. بهتر است برای آموزش بخش کردن کلمات، به ترتیب از کلمات تک بخشی، دو بخشی، سه بخشی استفاده کنید تا یادگیری کودک از مراحل آسان شروع شود.

بخش کردن کلمات با استفاده از حرکت دست، یک روش قدیمی و موثر است.

شاید شما هم به یاد بیاورید که در زمان‌های قدیم، والدینمان با استفاده از حرکات دست، بخش کردن کلمات را به ما آموزش می‌دادند. در این روش قدیمی که اتفاقا روش مناسبی هم هست، از دست‌ها برای آموزش کمک می‌گیریم.

روش بخش کردن با استفاده از حرکات دست به این صورت است که برای کلمه‌ای مانند ورزش، به کودک بگویید که به صدای دست شما گوش دهد.ابتدا حروف ور و سپس حرف ش را باید بخش کنید. پس از گفتن بخش ور، یک صدا ایجاد کنید و پس از حرف ش یک صدای دیگر (حرکتی همانند کف زدن یا همان تشویق) را ایجاد کنید. به این صورت کودک متوجه می‌شود که برای کلمه ورزش، دو بار صدای دست را شنیده است، از این رو این کلمه دو بخشی است.

استفاده از روش خانه‌های قطار یک روش ساده و جدید برای یادگیری بخش کردن کلمات است.

استفاده از روش قطار، یک روش عالی و کاربردی برای بخش کردن حروف فارسی است. نحوه استفاده از این روش به این صورت است که شما یک قطار کوچک را می‌کشید؛ سپس کلمه مورد نیاز را در زیر شکل قطار، می‌نویسید و به تعداد بخش‌های آن کلمه، تعداد واگن یا همان اتاقک‌های قطار را زیاد می‌کنید. به عنوان مثال برای کلمه مادر، یک قطار دو واگنه را می‌کشید که در واگن اول، حرف ما و در واگن دوم، حرف در را می‌نویسید. در این روش، شما می‌توانید از تصاویر رنگی قطار و نقاشی‌های زیبا، برای تشویق بیشتر کودک استفاده کنید. همچنین رنگ کردن واگن‌های قطار نیز به کودک اشتیاق بیشتری برای یادگیری می‌دهد.

استفاده از وبسایت‌های آموزشی آنلاین، راهی نوین و کاربردی برای آموزش بخش کردن کلمات است.

امروزه آموزش در هر زمینه‌ای به صورت آنلاین رواج پیدا کرده است. حتی کودکان امروزی هم با این روش بیشتر از سایر روشها مانوس هستند. در این میان کودکان دوزبانه‌ای وجود دارند که در کشور ایران زندگی نمی‌کنند اما مادر یا پدر آنها ایرانیست و به زبان فارسی با آنها صحبت می‌کند. این کودکان برای یادگیری زبان فارسی نیازمند دوره‌هایی هستند که در کشورهای خارجی کمتر یافت می‌کنند. وبسایت فارسی آموزی با هدف آموزش زبان فارسی به این کودکان پایه‌ریزی شده است. در فارسی آموزی الفبای زبان فارسی و همچنین بخش کردن کلمات به صورت کامل آموزش داده می‌شود و والدین می‌توانند در هر ساعتی که کودک آنها فراغت لازم را دارد، مشغول آموزش به آنها شوند. برای دریافت این دوره‌های آموزشی می‌توانید به وبسایت رسمی فارسی آموزی مراجعه کنید.