اعداد – ۱ تا ۲۰

کارتهای اعداد و اسم آن ها را بیابید. فارسی اعداد انگلیسی را پیدا کنید فارسی اعداد انگلیسی را پیدا کنید اعداد ۱ تا ۲۰ را…

آموزش الفبای فارسی

دوره‌ رایگان آموزش الفبای فارسی با کمک ویدیو کلیپ، عکس و تصویر، تمرین‌های خواند…

اعداد – ۱ تا ۲۰

کارتهای اعداد و اسم آن ها را بیابید. فارسی اعداد انگلیسی را پیدا کنید فارسی اعداد انگلیسی را پیدا کنید اعداد ۱ تا ۲۰ را…