ماجرای سیب قرمز – روخوانی

ماجرای سیب قرمز عصر یک روز پاییزی بود. ریزمیزو، موش کوچولو، یک سیب قرمز زیر درخت پیدا کرد. آخرین سیب درخت بود و کمی پلاسیده…

کیک امانتی – روخوانی

کیک امانتی یک روز صبح خرگوشک پای درخت سنجاب کوچولو آمد و گفت: «سلام فندقی! لطفاً این کیک سیب زمینی را آن بالا برایم نگه…