خلبان کوچک – روخوانی

خَلَبانِ کوچک آن شب اَمین خسته بود. او به رَختخواب رفت و به زودی خوابَش بُرد. امین در خواب لَبخند می‌زَد. او خواب میدید که…

حیوانات – روان‌خوانی

حیوانات در آب یا خُشکی زندگی می‌کنند. بعضی از آنها گیاه خوار یا گوشت‌خوارند و بعضی اهلی یا وحشی هستند. برخی از آنها می‌دَوَند، برخی…