از چقدر هم بیشتر – روخوانی

از چقدر هم بیشتر یک روز دوتا مارمولک به هم رسیدند. یکی سرخ سرخ بود، یکی سبز سبز. از دیدن همدیگر، اول دهانشان باز ماند…

امتحان – پایان سال – ۴

متن را بخوانید و به سوالها جواب دهید. دانستنی‌هایی درباره‌ی قورباغه قورباغه دوزیست است. این جانور در آب به دنیا می‌آید اما بیشتر عمرش را…