تحصیلات – نگارش

با کمک کلمات زیر متنی در ۴-۵ خط (lines) درباره‌ی تحصیلات (درس خواندن – study) بنویسید. نوشته خود را ارسال کنید.

مدرسه – نگارش

برای هر یک از عکس های بالا ۲ جمله بنویسید. نوشته خود را ارسال کنید.

طبیعت – نگارش

طَبیعَت یعنی جایی که انواع گیاهان و حیوانات در آن زندگی می‌کنند. پس کویر، دریا، جنگل و کوه جُزئی از طبیعت هستند. در واقِع طبیعت…

لوازم تحریر – ترجمه

متن زیر را بخوانید. هر آنچه از آن می‌فهمید را به زبان «فارسی» بنویسید. Stationery Memories As a child there was nothing I loved more…

مدرسه – روان‌خوانی

مدرسه زنگ تفریح بود. تعدادی از بچّه‌ها در حیاط مدرسه بازی می‌کردند و عدّه‌ای‌ نیز در زیر آفتاب کمرنگ پاییزی ایستاده بودند تا گرم شوند.…

گروه کلمات – ۲

هر یک از کلمات شما را یاد چه کلماتی می‌اندازد؟ برای هر کدام ۴ کلمه بنویسید. نوشته خود را ارسال کنید