یک عادت زشت – اشکان و اشکانه ۴

وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ‎﴿٦﴾‏ و [احسانت را بر دیگران] در حالی که [آن را] بزرگ و فراوان بینی، منت مگذار، (۶) And do not confer…

مارهایم – روخوانی

مارهایم روزی در دفتر یک مجله یک خانم نویسنده، پیش دوستش رفت و خودش را روی صندلی انداخت و گفت: «نمی دانی چه کاری دست…

مارهایم – جملات جاخالی

کلمات را با دقّت ببینید سپس به صفحه بعدی بروید و کلمه جاافتاده را بنویسید. نوشته را ارسال کنید.