گردش علمی – نگارش

نوشته ای درباره آخرین گردش علمی (trip) که با مدرسه و با وسایل نقلیه عمومی (اتوبوس، قطار و …) رفتید بنویسید. نوشته خود را ارسال…

وسایل نقلیه – نگارش

۱ – در یک بند (پاراگراف) بنویسید هر روز با چه وسیله‌ای و از چه راهی به مدرسه می‌روید و بر می‌گردید. ۲- نقشه راه…