صدا داریم تا صدا – روان‌خوانی

صدا داریم تا صدا تقریباً برای همه ما پیش آمده است که هنگام شنیدن صدای ضبط شده خودمان، احساس کرده ایم که آنچه پخش می‌شود،…

اعضای اضافی – روان‌خوانی

اعضای اضافی دانشمندان معتقدند هیچ اَندام بی‌فایده‌ای در بدن وجود ندارد. اما واقعیت این است که بعضی از اندامهای بدن انسان کاربردی ندارند و نبودن…

شیرینی‌های ایرانی – نگارش

متن زیر به فارسی گفتاری است. آن را به صورت فارسی نوشتاری باز نویسی کنید. تو هر قنادی دو جور شیرینی پیدا میشه؛ شیرینی خشک…