سینما حقیقت – روان‌خوانی

سینما حقیقت سینما مانند سایر هنرها گونه های متنوعی دارد و یکی از این گونه ها سینمای مستند است. فیلم مستند، فیلمی پیرامون واقعیت است…

سینما – جملات جاخالی

کلمات را با دقّت ببینید سپس به صفحه بعدی بروید و کلمه جاافتاده را بنویسید. نوشته را ارسال کنید.

سفر مرد عالم – روان‌خوانی

سفر مرد عالم روزی از روزها مرد عالمی تصمیم گرفت با فرزندش به جای دوری سفر کند زمان حرکتشان که رسید پسر جوان گفت: «پدر،…